:: Новини

ОБЩИНИТЕ ШУМЕН И НОВИ ПАЗАР ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНИ СЪТРУДНИЦИ В СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР /СКЦ/
31.08.2011 ZdravenMediator.Net
Във връзка със създаването на Семейно-консултативни центрове в общините Шумен и Нови пазар, е обявен конкурс за социални сътрудници от местните общности със завършено средно образование. Други изисквания са те да владеят езика на общността и да са добре приети от нея.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
17.08.2011 ZdravenMediator.Net
На 27.07.2011 Кабинетът прие План за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. В документа са заложени редица мерки за повишаване здравната култура на малцинствените групи и осигуряването на равен достъп до здравни услуги. Ключова фигура в изпълнението на Плана за действие е здравния медиатор.
Съветът на Европа проведе обучение на 20 здравни медиатори
03.07.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков
Четиридневно обучение за двадесет здравни медиатори проведе Съветът на Европа. Това се случи от 29 юни до 02 юли в град Банкя. Самото обучение е следствие от Декларацията от Срещата на високо равнище, която се състоя на 20 октомври миналата година. Решението от нея е да се създаде Европейска програма за ромски медиатори. Целта е да се обединят съществуващите програми в държавите-членки, като се използват ресурсите, стандартите и методологията на Съвета на Европа. Координатор на обучението е Националният съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет.
Събитие на високо равнище - приносът на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите
22.06.2011 ZdravenMediator.Net
На 21 и 22 юни 2011г. хотел Шератон-София стана домакин на първото от поредица събития на високо равнище в България. Те имат за цел да съберат на едно място представители на европейски, национални и местни институции, както и на гражданското общество, за да направят по-ефективни усилията им за подобряване на социално-икономическото положение на ромите. Фондовете на ЕС са възможност, която държавите членки на ЕС и европейските граждани предоставят, осъзнавайки, че ромите са част от общоевропейския дом.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И КАКВА Е РОЛЯТА НА ЗДРАВНИЯ СЕКТОР В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ СЕМЕЙСТВА
07.06.2011 ZdravenMediator.Net - Димитринка Борисова
В периода 1-2 юни 2011 г. в гр.София, хотел „Дедеман Принцес”, УНИЦЕФ организира Национална конференция за ранно детско развитие и здраве.
Официално конференцията откри д-р Стефан Константинов - министър на здравеопазването. Той уточни, че крайната цел на усилията на МЗ е да бъде изцяло деинституционализирана системата за грижи за деца, което означава, че тенденцията е всичките 32 ДМСГД за деца от 0 до 3 г. да бъдат закрити, а децата, които не могат да се върнат в биологичните си семейства да бъдат отглеждани в алтернативни форми на грижа (приемни семейства, осиновяване, малки домове от семеен тип), за да получават пълноценна грижа.

Проведе се ново обучение за здравните медиатори по превенция на Хепатит В, Хепатит С и ХИВ
01.06.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков, Сабире Рамадан
Медиаторите – участници в обучението ще се борят за сертификат от италиански университет.

На 21 май стартира ново обучение за 21 здравни медиатори от страната, доброволно заявили желание за участие. То е организирано от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - БАСП. Обучението е по проекта H-CUBE, който се финансира от Изпълнителната агенция за потребители и обществено здраве към Европейския съюз и се изпълнява в 11 страни в Европа, като български представител в проекта е БАСП
Представяне на програмата за здравните медиатори на десета национална среща с медиите
16.05.2011 ZdravenMediator.Net
Фондация “Медии, общество, семейство, традиции (МОСТ)”, организира за десети път национална среща с медиите от 13-15 май в Албена. Срещата се организира под надслов “Правото да знам”, под патронажа на Министъра на здравеопазването и Ректора на Медицинския университет – София.
Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
22.04.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков
Третата Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” се проведе в периода 19-21 април в гр. Русе в рамките на Европейската имунизационна седмица. Над 220 участници се събраха в крайдунавския град. Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” - поредица срещи, дискусии, обучения и публични изяви, е пряко свързан с профилактиката на инфекциозните заболявания в България.
Покана за участие на здравни медиатори на III Национална среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”.
11.04.2011 ZdravenMediator.Net
Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, с председател заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, със съдействието на Парламентарната здравна комисия.
Партньори на Инициативата са Министерството на здравеопазването,„Националната мрежа на здравните медиатори”, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, община Русе и с подкрепата на фармацевтичните компании ГлаксоСмитКлайн и MSD.
За първи път Министър-председателят на България домакинства на форум по случай Международния ден на ромите
08.04.2011 ZdravenMediator.Net
Премиерът Бойко Борисов откри форума по случай Международния ден на ромите – 8 април, който се проведа в Министерски съвет. Росица Иванова - държавен експерт в Секретариата на НССЕДВ към Министерски съвет и Старши програмен ръководител, бе водещ на събитието.
Премиерът изтъкна ролята на здравните медиатори с думите: „там където има здравни медиатори се наблюдава подобрение в здравния статус на ромското население”.
Анифе Хасан – Заместник-председател на Националната мрежа на здравните медиатори ...
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net