:: Списък на общините по делегиран бюджет

Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2020г.
В списъкът са общините и бюджетните позиции за здравени медиатори, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности за 2020г. Разпределението е утвърдено от Министерство на здравеопазването.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net