:: Контакти


Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

гр. София 1303

бул. "Ал. Стамболийски" 81, вх. В, ет. 2, ап. 4

тел: 02/ 986 71 13

факс: 02/ 419 83 92

e-mail: info@zdravenmediator.net

www.zdravenmediator.net

 

 

Захари Атанасов               

председател                           

zahari_1976@abv.bg

 

 

Ирина Илиева

 

Огнян Каменов

 

 

  зам.-председател

 

  секретар

 

 

irina_ivanski@abv.bg  

 

okamenov@emhpf.org

 

Цвета Петкова

 

  член на УС - експерт 

 

cpetkova@gmail.com

 

Диляна Дилкова          член на УС - експерт           d.dilkova@gmail.com© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net