:: Институции

Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5
Горещ телефон
тел: +359 2 9301 152; 9301 253; 9301 259
e-mail: goreshtalinia@mh.government.bg
Пресцентър
тел: +359 2 9301 107; 9301 118; 9301 119
e-mail: press@mh.government.bg
http://www.mh.government.bg
РЗИ Благоевград
Благоевград 2700
ул. "Братя Миладинови" № 2
тел: +359 73 88 87 01
факс: +359 073 88 87 03
e-mail: rzibl@rzibl.org
http://www.rzibl.org
РЗИ Бургас
Бургас 8000
ул. “Александровска” № 120
тел: +359 56 807 302
факс: +359 56 816 261
e-mail: rzi@rzi-burgas.com
http://www.rzi-burgas.com
РЗИ Варна
Варна 9000
ул. ”Брегалница” № 3
тел: +359 52 634 019
факс: +359 52 634 648
e-mail: office@rzi-varna.com
http://www.rzi-varna.com
РЗИ Велико Търново
Велико Търново 5000
ул. “Никола Габровски” № 23
тел: +359 62 620 161
факс: +359 62 614 370
имейл:rzi-vt@rzi-vt.bg
https://www.rzi-vt.bg/
http://www.riokoz-vt.com
РЗИ Видин
Видин 3700
ул. ”Цар Симеон Велики” № 76
тел: +359 94 601 695
факс: +359 94 601 697
e-mail: director@rzi-vidin.net
http://www.rzi-vidin.net
РЗИ Враца
Враца 3000
ул. ”Черни Дрин” № 2
тел: +359 92 626 377
факс: +359 92 665 061
e-mail: rzi@rzi-vratsa.com
http://www.rzi-vratsa.com
РЗИ Габрово
Габрово 5300
ул. “Райчо Каролев” № 2
тел: +359 66 840 604
e-mail: gabrovo@rzi-gbr.org
http://rzi-gbr.org
РЗИ Добрич
Добрич 9300
ул. “Кирил и Методий” № 57
тел: +359 58 600 614
факс: +359 58 600 692
e-mail: rzi-dobrich@bergon.net
http://www.rzi-dobrich.org
РЗИ Кърджали
Кърджали 6600
ул."Ген. Владимир Стойчев” № 2
тел: +359 361 6 02 95
факс: +359 361 6 02 95
e-mail: rzi.kardjali@gmail.com
http://rzi-kardjali.com
РЗИ Кюстендил
Кюстендил 2500
кв. "Румена Войвода", ул. "Тинтява"
тел: +359 78 558 201
факс: +359 78 552 453
e-mail: rzi_kn@abv.bg
http://www.rzi-kn.net
РЗИ Ловеч
Ловеч 5500
ул.“Съйко Съев” № 25
тел: +359 68 601 518
e-mail: rzi@rzi-lovech.com
http://www.rzi-lovech.com
РЗИ Монтана
Монтана 3400
пл. "Жеравица" № 3
тел: +359 96 391 711
факс: +359 96 300 541
e-mail: rzi-montana@net-surf.net
http://rzi-montana.org
РЗИ Пазарджик
Пазарджик 4400
ул. "Болнична” № 17
тел: +359 34 445 365; 441 899
факс: +359 443 061
e-mail: rzipz@mail.bg
http://www.rzipz.net
РЗИ Перник
Перник 2300
ул. "Миньор" № 15
тел: +359 76 601 881
факс: +359 76 582 028
e-mail: rzi_pk@b-trust.org
http://www.rzi-pernik.com
РЗИ Плевен
Плевен 5800
ул. "Княз Александър Батенберг I" № 7
тел: +359 64 823 409; 846 098
факс: +359 64 824 882
e-mail: rzi@rzi-pleven.com
http://rzi-pleven.com
РЗИ Пловдив
Пловдив 4000
ул. "Перущица" № 1
тел: +359 32 649 000
e-mail: rzipd@plov.net
http://www.riokozpd.com
РЗИ Разград
Разград 7200
ул. "Кирил и Методий" № 8
тел: +359 84 611 165
факс: +359 84 661 385
e-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
http://www.rzi-razgrad.org
РЗИ Русе
Русе 7000
бул. "Придунавски" № 68
тел./факс: +359 82 825 623
e-mail: director@rzi-ruse.com
http://riokoz-ruse.my.contact.bg
РЗИ Силистра
Силистра 7500
ул. "Петър Мутафчиев" № 82
тел: +359 86 816 119
факс: +359 86 816 148
e-mail: info@rzi-silistra.com
http://rzi-silistra.com
РЗИ Сливен
Сливен 8804
ул. "П. Яворов" № 1
тел: +359 44 616 200
e-mail: rczsliven@abv.bg
http://www.rzi-sliven.org
РЗИ Смолян
Смолян 4700
бул. "България" № 26
тел./факс: +359 301 632 93
e-mail: rzi_smolyan@mbox.contact.bg
http://www.rzi-smolyan.com
РЗИ София - столична
София 1233
ул. "Враня" № 20, ет. 3, ст. 319
тел: +359 2 8130 400; 831 21 31; 8130 402,
факс: +359 2 831 21 29
e-mail: director@srzi.bg
http://www.srzi.bg
РЗИ София - област
София 1000
ул. "Неофит Рилски" № 64
тел: +359 2 813 04 04; 980 4565
факс: +359 2 981 4173
e-mail: rzi_so@rzi-sfo.com
http://rzi-sfo.com
РЗИ Стара Загора
Стара Загора 6001
ул. "Стефан Караджа" № 10
тел: +359 42 631 009
факс: +359 42 602 356
e-mail: rzistz@rzistz.org
http://www.rzi-starazagora.org
РЗИ Търговище
Търговище 7700
ул. "Трайко Китанчев" № 37
тел: +359 601 640 75; 641 42
факс: +359 601 641 42
e-mail: rzitg@mbox.contact.bg, rzi_tg@mbox.contact.bg
http://www.rzi-targovishte.eu
РЗИ Хасково
Хасково 6300
ул. "П. Евтимий" № 2, ет. 2, ст. 56
тел: +359 38 662 934
факс: +359 38 665 489
e-mail: rzi@haskovo.net
http://www.rzi-haskovo.org
РЗИ Шумен
Шумен 9700
пл. "Освобождение" № 1
тел: +359 54 800 203; 800 722
факс: +359 54 800 727
e-mail: office@rzi-shumen.net
http://www.rzi-shumen.net
РЗИ Ямбол
Ямбол 8600
ул. "Димитър Благоев" № 71
тел: +359 46 663 177; 663 170
факс: +359 46 663 177
e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg
http://www.rzi-yambol.org
Министерство на труда и социалната политика
София 1051
ул. "Триадица" № 2
тел: +359 2 8119 443
факс: +359 2 988 44 05; 986 13 18
e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

http://www.mlsp.government.bg
НЗОК
София 1407
ул. "Кричим" № 1
тел: 0800 14 800
факс: +359 2 96 59 111

http://www.nhif.bg/
Национален център по обществено здраве и анализи - НЦОЗА
София 1431
бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15
тел: +359 2 805 64 44
факс: +359 2 954 12 11
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
http://ncphp.government.bg
Национален център по заразни и паразитни болести - НЦЗПБ
София 1504
бул. "Янко Сакъзов" № 26
тел: +359 2 94 46 999
факс: +359 2 943 30 75
e-mail: ncipd@ncipd.org
http://ncipd.org/
Национален център по радиобиология и радиационна защита - НЦРРЗ
София 1606
ул."Св. Георги Софийски" №3, двор на ВМА, сграда 7
тел: +359 2 862 11 23
факс: +359 2 862 10 59
e-mail: r.georgieva@ncrrp.org

http://ncrrp.org
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - НССЕИВ
София 1000
бул. "Дондуков" № 1
тел: +359 2 940 36 22, 940 24 19
факс: +359 2 940 21 18
E-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg
http://www.nccedi.government.bg
Медицински колеж (Пловдив)
Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 20
тел. (централа): +359 32 692 762
директор: +359 32 692 347
зам. директор: +359 32 692 704

http://www.medcollege-plovdiv.org
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net