:: Новини

Позиция на Управителния съвет и Етичната комисия на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“
26.09.2023 zdravenmediator.net
Във връзка с публикацията в онлайн медия trafficnews.bg от 21.09.2023 г. със заглавие
,,Задържаните с хероин на Централна гара - малък мъж и здравен медиатор към Община Пловдив“,
Над 60 здравни медиатори и специалисти, работещи сред уязвими общности, се обучават да подкрепят кърменето
21.08.2023 zdravenmediator.net
Обученията са организирани от Националната мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“, в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, финансиран от фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“ .
Удължен е срока до 30 юни 2023 г. за избор на кандидат-студенти от ромски произход
15.06.2023 zdravenmediator.net
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява удължаване на срока до 30 юни 2023 г. за конкурса за избор на кандидат-студенти от ромски произход.
Всички останали условия от регламента за кандидатстване остават същите:

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС
за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023 - 2024
________________________________________
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Фондация „Тръст за социална алтернатива" финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X, XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.

Условия за кандидатстване:

Национална среща за добри практики и предизвикателства в областта на ХИВ и лечение на COVID-19 в България
22.05.2023 zdravenmediator.net

Националната мрежа на здравните медиатори е част от инициативния комитет, организиращ провеждането на поредната Национална среща за добри практики и предизвикателства в областта на ХИВ и лечение на COVID-19 в България - 2023 година. Срещата ще се проведе на 22 и 23 юни 2023 г. в гр. Пловдив, хотел Тримонциум.

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход
11.05.2023 http://zdravenmediator.net/
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС
за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023 - 2024
________________________________________
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Фондация „Тръст за социална алтернатива" финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X, XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.

Условия за кандидатстване:

Стартира поредица от обучения по проект „Заедно днес, заедно утре“
10.05.2023 http://zdravenmediator.net
През 2022 г. Община Малко Търново започна изпълнението на проект BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст", по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори и Община Бургас.
Стартира новата учебна година за здравни медиатори
27.03.2023 zdravenmediator.net
На 27 март 2023 г. бе открито обучението на кандидатите за здравни медиатори – випуск 2023 година. Сред официалните гости на откриването бяха г-жа Катя Ивкова (заместник-министър на здравеопазването), г-н Никола Петков (НССЕИВ), доц. Михаил Околийски (СЗО), г-жа Нели Стайкова (НСОРБ).
ОБЯВА – конкурс за експерти на терен в общините Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас и Нови пазар
06.01.2023 zdravenmediator.net
Екипът на проект „Здравеопазване за всички“ обявява конкурс за избор на експерти на терен

ОБЯВА
Експерти на терен за общините:
Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас, Нови пазар

Дата на публикуване: 6 януари 2023 г.
Валидна до: 27 януари 2023 г.
Работодател: Сдружение НМЗМ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 81, вх. В
Телефони за контакт: 0899844312, 0895122440
Електронна поща: cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com; info@zdravenmediator.net

Изисквания към кандидатите за длъжността „експерти на терен“:
• добро познаване на общностите, културни и други специфики, в които ще се работи с групите за взаимопомощ;
• владеене на езика на общността – ромски и/или турски;
• опит в работата с групи за взаимопомощ или подобни групи в общността е препоръчителен;
• много добро познаване работата на здравните медиатори в целевите общности;
• опит в подпомагане работата на ЗМ в целевите общини – участие в доброволчески инициативи, кампании и др. дейности;
• много добри комуникативни умения;
• добри компютърни умения, работа с електронна поща и др.;
• достъп до компютър и интернет;
• доказан авторитет сред целевата група по проекта.

Документи за кандидатстване -
• Мотивационно писмо
• Професионална автобиография,
изпращайте само на електронна поща на: info@zdravenmediator.net; cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com


Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ на НМЗМ и Програма на Обучителен курс за здравни медиатори
12.09.2022 zdravenmediator.net
Уважаеми членове на „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет от 14.08.2022 г., свикваме Общо събрание на членовете на Сдружение „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на 18.11.2022 г. (петък), от 14.00 ч. в гр. Велинград, БЛЦ „Камена“, кв. Чепино, ул. „Еделвайс“ 4, при следния дневен ред:

Картографиране на уязвими общности в 6 общини в рамките на проект „Здравеопазване за всички“
08.09.2022 zdravenmediator.net
През месец май 2022 започна подготовката за изпълнение на една от ключовите дейности по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) – Картографиране в избраните 6 пилотни общини – Бургас, Димитровград, Дупница, Казанлък, Нови пазар и Самоков

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net