:: Новини

Първо заседание на НССЕИВ за 2014 г.
27.02.2014 ZdravenMediator.net
На 25 февруари зам. председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” участва като представител на Мрежата в първото за 2014 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Заседанието се проведе под ръководството на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Започна новата учебна година за здравни медиатори
25.02.2014 ZdravenMediator.net
Във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София бе открита учебната 2014 година за здравните медиатори от цялата страна.
В България Мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 21 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Обучението ще продължи 14 дни и ще завърши с връчване на сертификати за професионална квалификация на 10 март 2014 г.

МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ СТАНА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ДЕЦАТА
19.01.2014 ZdravenMediator.net
В началото на декември 2013 г. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ беше прието за член на Националната мрежа на децата (НМД) – свободен алианс от над 100 НПО, работещи в областта на образованието, социалните услуги, здравеопазването и други сфери, с водеща цел за застъпничество за правата на децата и тяхното благоденствие в България.
Здравни медиатори ще промотират по места стипендиантска програма за роми-студенти по медицина
20.11.2013 прессъобщение на фондация „Интелдей“
На 19 ноември в хотел „Шипка“, София, беше проведено еднодневно обучение на 15 здравни медиатори от цялата страна. Обучението беше организирано от Фондация „Интелдей“ в рамките на Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи“ на Институт „Отворено общество“ – Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ – София.
БАСП на 20 години
15.11.2013 ZdravenMediator.net
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве тържествено отбеляза своята двадесетгодишнина. Кръглата годишнина на Асоциацията се проведе на 14 ноември 2013г. в Гранд хотел София. БАСП събра колеги от клонове в страната, НПО, партьорски мрежи, преставители на МЗ, МВнР, НССЕИВ, ФНООН, СЗО, УНИЦЕФ, НМД, Френско посолство, Британско посолство, млади доброволци, лекари, университетски преподаватели, представители на медиите.
Девета световна среща на българските медии. Медиите и националните каузи
28.10.2013 ZdravenMediator.net
Деветата световна среща на българските медии се проведе от 13 до 18 октомври в три български града: София, Пловдив и Велико Търново. На 15 октомври по време на срещата в Пловдив проф. Ивайло Търнев, Боянка Врагова и Ангел Михайлов представиха дейността на здравните медиатори в България
Девета национална конференция по етика с международно участие. Европейските етични стандарти и българската медицина
28.10.2013 ZdravenMediator.net
На 25-26 октомври в София се състоя Деветата национална конференция по етика, организирана от Медицинския университет – София, Българската академия на науките и Българския лекарски съюз. От името на Националната мрежа на здравните медиатори в Конференцията взеха участие Цвета Петкова, Диляна Дилкова, проф. Ивайло Търнев и студентът по медицина Мирослав Ангелов.
VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
10.10.2013 ZdravenMediator.net
На 27 септември, 2013, в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС на Р България, съвместно с Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Р България и Министерството на здравеопазването. Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Национална мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекар в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.
МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА МЕДИАЦИЯ В УЕЛВА, ИСПАНИЯ
26.09.2013 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова
Представители на Мрежата на здравните медиатори се включиха в работна група, фокусирана върху медиаторството, чиято първа среща се състоя на 20 септември в гр. Уелва, Испания. Работната група беше организирана в рамките на голяма конференция, посветена на интеркултурната медиация. Организаторите от университета в Уелва бяха подбрали разнообразие от теми, сред които Модели за интеркултурна медиация е Европа, Интеркултурна компетентност на професионалистите, предоставящи здравни услуги, Бариери в достъпа до здравната система, основани на културни различия, Комуникационни стратегии в интеркултурната медиация, Психично здраве и др.
Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобоията
23.09.2013 ZdravenMediator.net
На 18 и 19 септември във Варна се проведе поредната среща между партньорите на проект ROMA MATRIX (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia). НМЗМ е част от партньорство между 19 организации от 10 европейски страни, чиито цели са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията. На срещата Мрежата на здравните медиатори беше представена от Анифе Хасан – заместник председател и Цвета Петкова – мениджър на проекта.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net