:: Новини

Партньорска среща в Полша по проект Рома Матрикс
09.04.2014 ZdravenMediator.net
На 2 и 3 април 2014 в Краков, Полша, се проведе поредната среща на партньорите по проект Рома Матрикс. НМЗМ беше представлявана от Цвета Петкова (мениджър на проекта) и Дора Петкова (експерт за работа с деца, младежи и родители).

European Roma Summit - Европейска среща на върха за ромите
04.04.2014 ZdravenMediator.net
На 4 април 2014 г. в Брюксел се проведе среща на върха на европейските роми, на която се направи преглед на постигнатия напредък за интеграция на ромите в страните от Европейския съюз.
Работа с медии за напреднали и изкушени
01.04.2014 ZdravenMediator.Net
На 27 – 28 март 2014 г. в гр. София се проведе обучение „Работа с медии за напреднали и изкушени“ в рамките на проекта на НМЗМ - ROMA MATRIX, финансиран от Програма "Основни права и гражданство" на Европейския Съюз.
НМЗМ проведе среща с представители на МЗ, НССЕИВ към МС, РЗИ София област
20.03.2014 ZdravenMediator.net
На 14 март 2014 година НМЗМ представи пред ключови институции междинни резултати по проект ROMA MATRIX, чиято цел е да се бори с расизма, нетолерантността и ксенофобията в десет европейски страни. Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ (ФЗПМ) обяви старта на новия си проект – „Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., който стартира през януари 2014 и ще се изпълнява в три целеви области (по предварителен избор, това са София област, Монтана и Ямбол).
Излезе втори брой на Бюлетина по Roma MATRIX – проект за борба с расизма, дискриминацията и ксенофобията
18.03.2014 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова
Вторият брой на бюлетина представя дейностите на 19-те европейски партньори в периода октомври-декември 2013 г. Акцентите:
- Девет месеца след началото на проекта беше проведена първата европейска конференция „Да се борим с расизма чрез включване“ – Атина, ноември 2013 г. Конференцията привлече повече от 150 делегати, включително роми, институции, политици и професионалисти от цяла Гърция и Европа. Ключови говорители бяха Лина Папамикалаполу, отговаряща за анти-дискриминационните политики и координацията по ромските върпоси в Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия и Йоанис Димитракопулос, отговарящ за приоритет „равенство“ в Агенцията за основни права на Европейския съюз.

Успешно приключи обучението на новите здравни медиатори
10.03.2014 ZdravenMediator.net - Велчо Михалев
На 10 март 2014 г. в Медицински университет - София, се проведе заключителната церемония за връчване на сертификатите на успешно преминалите през обучителната програма нови здравни медиатори. Обучението беше организирано съвместно от Факултета по обществено здраве на Медицински Университет - София и Националната мрежа на здравните медиатори с подкрепата на Министерство на здравеопазването и на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който се реализира в четири държави (България, Унгария, Румъния и Словакия) със съдействието на фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“.
„Да поговорим за предпазване от болести“ – Мрежата в партньорство с Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC)
05.03.2014 ZdravenMediator.net
Диляна Дилкова, ръководител на проекта за България
Проект „Да поговорим за предпазване от болести“ има за цел да подпомогне комуникацията между здравни специалисти, здравни медиатори и родители в областта на ваксино-предотвратимите заболявания. За целта в България и още три европейски държави (Румъния, Чехия и Унгария) бяха преведени и културно адаптирани наръчник и помагало, които предоставят обширна информация относно спецификата и протичането на ваксинопредотвратимите заболявания, ползите от имунизация, отговори на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с приложението на ваксините и др.

Първо заседание на НССЕИВ за 2014 г.
27.02.2014 ZdravenMediator.net
На 25 февруари зам. председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” участва като представител на Мрежата в първото за 2014 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Заседанието се проведе под ръководството на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Започна новата учебна година за здравни медиатори
25.02.2014 ZdravenMediator.net
Във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София бе открита учебната 2014 година за здравните медиатори от цялата страна.
В България Мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 21 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Обучението ще продължи 14 дни и ще завърши с връчване на сертификати за професионална квалификация на 10 март 2014 г.

МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ СТАНА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ДЕЦАТА
19.01.2014 ZdravenMediator.net
В началото на декември 2013 г. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ беше прието за член на Националната мрежа на децата (НМД) – свободен алианс от над 100 НПО, работещи в областта на образованието, социалните услуги, здравеопазването и други сфери, с водеща цел за застъпничество за правата на децата и тяхното благоденствие в България.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net