:: Новини

Втора работна среща на медиатори и координатори на медиаторски програми от Европа в Брюксел, Белгия
20.11.2014 ZdravenMediator.net

В периода 17-19 ноември 2014 г. в екип на Националната мрежа на здравните медиатори участва във втора работна среща в рамките на Регионалната пилотна инициатива “Здравна медиация сред ромската общност”, част от проект EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа  и качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи” на Международната организация по миграция (IOM). 

От страна на НМЗМ в срещата участваха Диляна Дилкова (член на УС на НМЗМ), Сабире Рамадан (член на УС на НМЗМ и здравен медиатор в община Септември), Катя Кирилова и Антоанеата Ефтимова (здравни медиатори в община Благоевград). Присъстваха още координатори на програми за интеркултурна и здравна медиация, представители на институции, медиатори от Белгия, Франция, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Македония и Хърватска.

Бяха подробно представени моделите на медиация в Белгия, Франция и Румъния, а в следобедите на първия и втория ден от срещата домакините бяха организирали посещение за запознаване с работата на терен. В Брюксел посетихме центъра на неправителствената организация Foyer, която от години развива успешен модел на интеркултурна медиация. За работата по привличане на деца-мигранти в училище и приобщаването на техните семейства към образованието ни разказаха белгийските медиатори, сред които е и нашият български колега Бисер Алеков.

През втория ден от срещата посетихме град Лил във Франция, в който неправителствената организация AREAS работи на няколко „терена“, в които са настанени роми-мигранти, идващи най-често от Румъния, България, страните от бивша Югославия и Словакия. Българските здравни медиатори имаха възможност да се срещнат с български ромски семейства, живеещи на територията на Лил и да разберат какви са трудностите им и как се справят с нелеките битови условия – твърде ограничено жизнено пространство (големи семейства живеят в каравани), липса на санитарно-хигиенни условия (един източник на вода за около 150-200 души, химически тоалетни), отдалеченост от центъра на града и практически невъзможно придвижване пеша.

През третия ден от работната среща участниците обсъдиха впечатленията си от визитите на терен и обмениха идеи за продължаване на съвместната работа. Оформя се идеята за създаване на европейска мрежа на медиаторите, в рамките на която медиаторите от различните държави да могат да общуват помежду си посредством общ уебсайт, форум, връзка в скайп. Тази възможност би подпомогнала работата със семейства на мигранти, особено в случаите, в които е необходимо да се вадят документи или да бъде предоставяна информация.

През 2015 г. предстоят нови съвместни работни срещи, в рамките на които ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с етичния кодекс, обучителни програми, критерии за избор на медиатори, възможности за застъпничество за подкрепа на европейска мрежа на медиаторите на ниво Европейска комисия.

Първата и втората работна среща по проекта, работата, срещите и впечатленията на българските здравни медиатори, бяха заснети от снимачен екип. Предстои изработването на 20-минутен филм, който има за цел да покаже важността и нуждата от медиаторни програми пред институциите на национално и европейско ниво. Част от филма ще бъде и видеоклипът Професия „Здравен медиатор“, който е наличен в българска и английска версия - можете да го гледате тук (http://youtu.be/jkul-v5TS5g). 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net