:: Новини

Конкурс за стипендии на студенти по медицински специалности
06.08.2012 zdravenmediator.net
Програма Рома на Институт „Отворено общество” – София, в сътрудничество с Фондация „Америка за България”, стартира програма за Стипендии на студенти-роми в специалностите „медицина”, „дентална медицина” и „медицинска сестра”. Финансирането на стипендиите се осигурява от Фондация „Америка за България” и Институт „Отворено общество” – София.


Среща с интеркултурните медиатори на Белгия
22.07.2012 zdravenmediator.net
В рамките на изпълнението на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво“ на Сдружение „Интегро“ трима експерти – Лилия Макавеева (Сдружение „Интегро“), проф. Илона Томова (БАН) и проф. д-р Ивайло Търнев изследват работещи модели, подходи и практики в областта на интеграцията на малцинствата в три общини – Гент, Белгия, Острава, Чехия и Каварна, България. Целта е да се проучат специфичните подходи при различните общности и групи и как се гарантира реалното участие на етническите малцинства в процесите на вземане на решения на местно ниво.
Здравни и трудови медиатори за втора поредна година се обучаваха по програмата „ROMED” на Съвета на Европа
25.06.2012 zdravenmediator.net - Боби Врагова, Живка Драганова
От 19 до 22 юни 2012 год. в гр. Банкя за втора година беше проведено обучение по програма „ROMED” на Съвета на Европа. На откриването бяха поканени представители от различни институции, ангажирани с изпълнението на интеграционните процеси в страната.
Работата на Мрежата в европейския контекст на човешките права и борбата с расизма и дискриминацията
24.06.2012 zdravenmediator.net
На 30.06. 2012г. В хотел “Сити бест Уестърн” в София се проведе международна
среща с представителите на организация „ЕГАМ” (EGAM - European Grassroots
Antiracist Movement) по теми, свързани с дискриминация, расизъм и човешки права. Срещата беше организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
Здравномедиаторната ни програма отново оценена като най-успешна на международен форум в Братислава
23.06.2012 zdravenmediator.net
На 21-22 юни 2012 година в Братислава, Словакия се състоя Кръгла
маса на тема „Успешни практики в процеса на подобряване достъпа до
ромско здраве и права на ромите: систематизиране и устойчивост”. Домакин
на срещата беше Фондация „Отворено общество” – Словакия.
11-та Национална среща с медиите
21.05.2012 zdravenmediator.net
Фондация “Медии, общество, семейство, традиции (МОСТ)”, организира за единадесети път национална среща с медиите от 19 май в Албена. Срещата се организира под надслов “Информацията за здравето – Прометей или Франкещайн”.

Петата национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика"
26.04.2012 ZdravenMediator.net - Калин Диков
На 23 и 24 април се проведе Петата национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" с представители от всички РЗИ в страната, всички работещи и новообучени здравни медиатори.
Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, съвместно с Комисия по здравеопазването към 41-то Народно събрание на Република България и Министерство на здравеопазването, в рамките на Европейската имунизационна седмица.
Партньори на инициативата са Националната мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българският червен кръст, Българското сдружение по иновативна медицина, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн и MSD.
МРЕЖАТА СЕ ВКЛЮЧИ В 3-ГОДИШЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ – 15 НОВИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗАПОЧНАХА РАБОТА
20.04.2012 ZdravenMediator.net
В периода 17-19 април 2012 г. в Братислава се проведе първата работна среща по международния 3-годишен проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който в България се изпълнява от Националната мрежа на здравните медиатори. В проекта участват НПО от още три държави – Румъния, Словакия и Унгария. Финансирането е осигурено по програмата на ГлаксоСмитКлайн за партньорство в общността „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”.
ОЩЕ 40 ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ МРЕЖАТА
11.04.2012 ZdravenMediator.net
Днес 40 новообучени здравни медиатори получиха сертификатите си на официална церемония в Аулата на Военно-медицинска академия в гр. София. Сертификатите бяха връчени от доц. Магдалена Александрова (Факултет по Обществено здраве) и проф. Ивайло Търнев. На събитието като гости присъстваха д-р Ангел Кунчев (Главен държавен здравен инспектор), д-р Валери Цеков, г-жа Мариела Марчева (ГлаксоСмитКлайн) и много преподаватели, съмишленици и членове на Мрежата.
40 НОВИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
29.03.2012 ZdravenMediator.net
Днес в аулата на Военномедицинска акедемия се състоя официалното откриване на обучението на 40 нови здравни медиатори. Обучението ще се провежда от преподаватели от Факултета по обществено здраве и екип от обучители от Националната мрежа на здравните медиатори.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net