:: Новини

Знаем ли какви частично или напълно платени услуги за дентална помощ предлага НЗОК за здравноосигурени лица?
19.05.2009 www.nhif.bg
Често се налага да потърсим услугите на стоматолог за да решим здравния си проблем. Още по - често обаче, когато това се наложи ни обзема обичайното чувството за страх и ужас от заболекаря - първо и второ, притиснителния въпрос, който си задаваме - Колко ще ни струва?

Мрежата започва реализиране на първия си проект
16.05.2009 ZdravenMediator.Net
Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" спечели първия си проект - „Професията здравен медиатор – успешен модел за интеграция”. Проекта ще се реализира в партньорство с "Институт Отворено общество - София", срока за изпълнението му е до 31. 12. 2009 г., а заложените дейности са следните:
Нови мобилни кабинети ще извършват прегледи сред уязвими групи и отдалечени райони
28.02.2009 ZdravenMediator.Net
На 27.02.2009 г. представители на Министерството на здравеопазването официално предоставиха 6 мобилни кабинети на ръководители на три районни центъра по здравеопазване. Предаването на кабинетите се извършва в изпълнение на проект „Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специална насоченост към ромите”, финансиран по Програма ФАР. В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването одобри Програма за скрининг и ранна диагностика на сърдечно-съдови, белодробни, онкологични и наследствени заболявания сред ромите и План за действие към нея. Изготвена е Здравната комуникационна и информационна стратегия и План за действие към нея.
Снежните преспи не успяха да провалят провеждането на планираното в Ямбол обучение - по здравен проект
27.02.2009 ZdravenMediator.net
От 20 до 22 февруари 2009 г. в гр. Ямбол се проведе обучение на тема „Подобряване на знанията и уменията на общински експерти по социални въпроси за работа сред ромска общност” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз.
Споразумение за сътрудничество
16.02.2009 ZdravenMediator.net
На 12. 02. 09г. след поредица от успешни разговори и последвали работни срещи се стигна до подписване на споразумение за сътрудничество между Институт "Отворено Общество" - София и Сдружеие „Национална мрежа на здравните медиатори”. То ще важи една година през, която двете организации ще си сътрудничат в следните области:
Трети проведен семинар в рамките на проект„Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение "
15.02.2009 ZdravenMediator.net
От 6 до 8 февруари 2009 г. в гр. Балчик се проведе семинар на тема „Провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз. Това е трети пореден семинар на тази тема, след проведените през месец декември в гр. Вършец и през месец януари в гр. Сливен.
Провеждащо се обучение по здравен проект бе посетено от представители на Министерство на здравеопазването и ДЕДВ към Министерски съвет
04.02.2009 ZdravenMediator.net
От 23 до 25 януари 2009 г. в гр. Сливен се проведе семинар на тема „Провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми” по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, компонент „Здравеопазване”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз. Това е втори семинар на тази тема, след проведения през месец декември в гр. Вършец.

Националният координатор на "Десетилетието на ромското включване" г-н Баки Хюсеинов, оцени положително дейността на здравните медиатори
09.01.2009 - от 05. 01. 2009 Дума стр. 8 Аида Ованес
„Над 110-имата здравни медиатори, назначени в населени места с преобладаващо ромско население, се оказаха наистина полезни.” – това сподели г-н Хюсеинов в интервю за вестник Дума.
Той продължи пред медията така:
Абонирахте ли се?
06.01.2009 ZdravenMediator.net
Продължава абонаментната кампания на вестник „Дром дромендар”

Къде да се абонирате?

Проф. д-р Ивайло Търнев е носителят на наградата за гражданска доблест "Паница" за 2008 г.
06.12.2008 снимка - dnevnik.bg
Проф. д-р Ивайло Търнев е тазгодишният носител на наградата за гражданска доблест "Паница", която бе връчена на тържествена церемония във Военния клуб.

Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" благодари на г-жа Антонина Желязкова, която предложи проф. Търнев за тази награда и на журито за безпристрастния избор на притежателя и за 2008г. Определянето на тазгодишната награда за доблест "Паница" е гордост за всички здравни медиатори, защото тя е и едно признание за тяхната мисионерска дейност. Факт е, че истинските последователи на благородното дело на проф. Търнев са именно здравните медиатори.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net