:: Новини

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИЦЕФ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И КАКВА Е РОЛЯТА НА ЗДРАВНИЯ СЕКТОР В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ СЕМЕЙСТВА
07.06.2011 ZdravenMediator.Net - Димитринка Борисова
В периода 1-2 юни 2011 г. в гр.София, хотел „Дедеман Принцес”, УНИЦЕФ организира Национална конференция за ранно детско развитие и здраве.
Официално конференцията откри д-р Стефан Константинов - министър на здравеопазването. Той уточни, че крайната цел на усилията на МЗ е да бъде изцяло деинституционализирана системата за грижи за деца, което означава, че тенденцията е всичките 32 ДМСГД за деца от 0 до 3 г. да бъдат закрити, а децата, които не могат да се върнат в биологичните си семейства да бъдат отглеждани в алтернативни форми на грижа (приемни семейства, осиновяване, малки домове от семеен тип), за да получават пълноценна грижа.

Проведе се ново обучение за здравните медиатори по превенция на Хепатит В, Хепатит С и ХИВ
01.06.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков, Сабире Рамадан
Медиаторите – участници в обучението ще се борят за сертификат от италиански университет.

На 21 май стартира ново обучение за 21 здравни медиатори от страната, доброволно заявили желание за участие. То е организирано от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - БАСП. Обучението е по проекта H-CUBE, който се финансира от Изпълнителната агенция за потребители и обществено здраве към Европейския съюз и се изпълнява в 11 страни в Европа, като български представител в проекта е БАСП
Представяне на програмата за здравните медиатори на десета национална среща с медиите
16.05.2011 ZdravenMediator.Net
Фондация “Медии, общество, семейство, традиции (МОСТ)”, организира за десети път национална среща с медиите от 13-15 май в Албена. Срещата се организира под надслов “Правото да знам”, под патронажа на Министъра на здравеопазването и Ректора на Медицинския университет – София.
Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
22.04.2011 ZdravenMediator.Net - Калин Диков
Третата Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” се проведе в периода 19-21 април в гр. Русе в рамките на Европейската имунизационна седмица. Над 220 участници се събраха в крайдунавския град. Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” - поредица срещи, дискусии, обучения и публични изяви, е пряко свързан с профилактиката на инфекциозните заболявания в България.
Покана за участие на здравни медиатори на III Национална среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”.
11.04.2011 ZdravenMediator.Net
Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, с председател заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, със съдействието на Парламентарната здравна комисия.
Партньори на Инициативата са Министерството на здравеопазването,„Националната мрежа на здравните медиатори”, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, община Русе и с подкрепата на фармацевтичните компании ГлаксоСмитКлайн и MSD.
За първи път Министър-председателят на България домакинства на форум по случай Международния ден на ромите
08.04.2011 ZdravenMediator.Net
Премиерът Бойко Борисов откри форума по случай Международния ден на ромите – 8 април, който се проведа в Министерски съвет. Росица Иванова - държавен експерт в Секретариата на НССЕДВ към Министерски съвет и Старши програмен ръководител, бе водещ на събитието.
Премиерът изтъкна ролята на здравните медиатори с думите: „там където има здравни медиатори се наблюдава подобрение в здравния статус на ромското население”.
Анифе Хасан – Заместник-председател на Националната мрежа на здравните медиатори ...
Представихме работата на здравните медиатори в България на важна международна среща
05.04.2011 ZdravenMediator.Net
От 28 до 30 март 2011 година в гр. Истанбул, Турция се състоя регионална среща по проблемите на достъпа до здравни услуги и по-специално до сексуално и репродуктивно здраве на групи в неравностойно положение. Срещата беше организирана от Фонда за народонаселение на ООН (ФНООН) и България беше представена от двама членове на Мрежата - проф. Ивайло Търнев и д-р Радосвета Стаменкова. Затрудненият достъп на ромите беше във фокуса на внимание на страни като България, Македония, Сърбия, Албания и Румъния. Останалите държави работиха по други проблеми, според националните специфики – жертви на трафик, уязвими млади хора, бежанци, вследствие на военни конфликти .
Петдесет и седем общини ще имат здравни медиатори и през 2011 година
02.02.2011 ZdravenMediator.Net
Управителният съвет на Националната мрежа на здравните медиатори, информира всички здравни медиатори и общинските администрации на общините, в които те работят, че Министерство на финансите осигури за пета поредна година делегиран бюджет за 105 здравни медиатори от 57 общини. Изпратено е писмо до кметовете на тези общини с утвърдения списък на здравните медиатори.
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” учредява награда на името на “проф. д-р Ивайло Търнев”
09.12.2010 ZdravenMediator.Net
Наградата за най-висок успех на ром, студент по една от медицинските специалности - медицина, стоматология и фармация, ще се присъжда един път годишно след приключване на академичната година.
Носителите на Наградите получават специална грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв.

Посланикът на Кралство Великобритания покани партньори на проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
27.11.2010 ZdravenMediator.Net
На 25 ноември 2010 г. в резиденцията на посланика на Кралство Великобритания Н. Пр. Стийв Уилямс, беше даден прием, на който бяха отбелязани постиженията на проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. В събитието, като представители на Националната мрежа на здравните медиатори, участваха – Петър Цветанов, Оля Сашова, Димитринка Борисова, Сабире Рамадан и Жеман Хасан и Диляна Дилкова
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net