:: Новини

Абонирахте ли се?
06.01.2009 ZdravenMediator.net
Продължава абонаментната кампания на вестник „Дром дромендар”

Къде да се абонирате?

Проф. д-р Ивайло Търнев е носителят на наградата за гражданска доблест "Паница" за 2008 г.
06.12.2008 снимка - dnevnik.bg
Проф. д-р Ивайло Търнев е тазгодишният носител на наградата за гражданска доблест "Паница", която бе връчена на тържествена церемония във Военния клуб.

Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" благодари на г-жа Антонина Желязкова, която предложи проф. Търнев за тази награда и на журито за безпристрастния избор на притежателя и за 2008г. Определянето на тазгодишната награда за доблест "Паница" е гордост за всички здравни медиатори, защото тя е и едно признание за тяхната мисионерска дейност. Факт е, че истинските последователи на благородното дело на проф. Търнев са именно здравните медиатори.

Здравните медиатори отново са ключова фигура в изпълнението на проект по програма ФАР 2005, компонент "здравеопазване"
05.12.2008 ZdravenMediator.net
На 13 и 14 декември 2008г. гр. Вършец стана домакин, на провело се обучение за здравни медиатори, РИОКОЗ, РЦЗ, общински експерти по социални въпроси и НПО, във връзка с изпълнението на проект BG 2005/017-353.01.03 – Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите. Тема на обучението бе „провеждане на кампании за промоция на здраве сред групи в неравностойно положение с фокус роми”. Участниците в обучението бяха общо 40. В рамките на същия проект е предвидено да се проведе обучение за още 60 човека и по този начин общо обучените да станат 100, както е предвидено в една от целите и задачите на проекта.
В рамките на обучението бяха представени успешно реализирали се досега практики в областта на здравни кампании за промоция на здраве. Беше отчетено от представители на различните институции, че както и до сега за успешното реализиране на проект ще се разчита основно на здравните медиатори, който ще осъществяват пряко сред населението здравноинформационна дейност за превенция и профилактика на туберколоза, сърдечносъдови, наследствени и онкологични заболявания, както по този начин ще мотивират хората за участие в медицинските дейности предвидени по проекта.

Работна среща по проект ”Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение ..."
28.11.2008 ZdravenMediator.Net
На 28 ноември 2008 г. се проведе работна среща по проект ”Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус към ромите“ с участието на представители на РИОКОЗ от 6-те целеви региона (Добрич, Разград, Монтана, Видин, Сливен или Ямбол) и регионалните координатори по проекта. Домакин на срещата бе Министерството на здравеопазването в лицето на д-р Маша Гаврилова, началник отдел Опазване на общественото здраве. На срещата присъстваха Милена Григорова и Антоанета Димова, експерти Дирекция Управление на проекти и програми.
Финална среща по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване”
12.11.2008 ZdravenMediator.net
На 4 ноември, вторник в зала Адакта на хотел „Рила” се състоя финална среща по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” - EuropeAid/122909/D/SER/BG. Както вече сме писали в този сайт, проектът е финансиран от програма PHARE 2004 и се реализира от консорциум от четири организации - Фондация “Институт Отворено Общество – София”, Институт ICON – Германия, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”. Бенефициенти по проекта са Националният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването.
Ромската общност в България се обединява в Постоянна ромска конференция
08.04.2017 zdravenmediator.net
Информация за медиите
В навечерието на 8 април, Международния ден на ромите:

Ромската общност в България се обединява в
Постоянна ромска конференция

07.04.2017 г. За първи път най-влиятелните ромски организации в България се обединяват в името на общите проблеми и интереси на ромската общност у нас. Консолидацията ще се осъществи под формата на Постоянна ромска конференция, която ще излиза с общи позиции по значими проблеми за ромите, от името на всички ромски мрежи, организации и коалиции, заявили участие. Създаването на тази платформа на ромската общност бе оповестено на конференция днес в столичния хотел „Рамада“, в навечерието на Международния ден на ромите – 8 април.

Покана към здравните медиатори за участие в представяне на резултати от проучване на ИОО за ефектите на Ковид 19 в ромските квартали
12.04.2021 zdravenmediator.net
Институт Отворено общество – София има удоволствието да ви покани на представяне на резултати от проучване, насочено към ефектите от Ковид 19 в ромски квартали в България през периода март – декември 2020 г. Събитието ще се проведе на 21 април 2021 г. от 14.00 до 15.30 часа в он-лайн платформата ZOOM.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на неправителствени организации
05.11.2008 mh.government.bg/7_pressoffice
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на неправителствени организации, работещи в сферата на здравната интеграция на уязвимите етнически общности.

Финална среща по проект „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони"
31.10.2008 ZdravenMediator.Net
На 31.10.2008 година бе проведена заключителната среща по проект „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони“. Срещата бе открита от Негово Превъзходителство Вилем ван Ее, Посланик на Кралство Нидерландия в България. Приветствие произнесе и г-н Баки Хюсеинов, национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване”. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на 3-годишния проект, както и проучването «Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места – 2 години по-късно». В дискусия относно устойчивостта на професията «здравен медиатор» участваха представители на местни и централни институции, неправителствени организации, общопрактикуващи лекари, здравни медиатори и експерти.


Мониторингова мисия на НКП по проекти на програма ФАР
05.11.2008 eufunds.bg
В изпълнение на ангажиментите на Националния координатор на помощта за осъществяване на регулярен мониторинг на място по проекти, изпълнявани по програма ФАР, в периода октомври - ноември 2008 г. структурите на НКП осъществят посещения на място по 18 проекта по Програма Фар. Целта на посещенията е да се установи в каква степен са постигнати резултатите и целите по проектите, както и съществуващи или потенциални проблеми в изпълнението, които изискват предприемане на корективни действия от страна на НКП
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net