:: Новини

Мрежата започва реализиране на първия си проект
16.05.2009 ZdravenMediator.Net
     Заложените дейности по проекта са: 
 
  
     1. Провеждане на работна среща на членовете на Сдружение ”Национална мрежа на здравните медиатори”.
     2. Провеждане на обучение за повишаване капацитета на здравните медиатори - „Разработване и управление на проекти” - за10 здравни медиатори.
      3. Практическа обмяна на опит.
   
  
 
     Основната цел на проекта е подобряване на устойчивостта на професията „здравен медиатор” чрез:
• Изработване на единна позиция и предлагане на решения по въпроси, свързани с бъдещето на професията;
• Повишаване на капацитета на здравните медиатори;
• Популяризиране на добри практики;
• Популяризиране и развитие на дейността на Сдружение ”Национална мрежа на здравните медиатори”;
      Очаквани резултати: 
утвърждаване на позицията на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, като основна структура работеща за развитието на професията;
създаване на чувство за принадлежност на ЗМ към една професионална общност с ясни цели и критерии за работа;
повишаване мотивацията на здравните медиатори за работа, чрез усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;
повишаване на ангажираността на държавни и местни институции към развитие и устойчивост на професията;
подобряване на работата в мрежа между здравните медиатори при обмяна на опит, решаване на казуси, практически съвети и примери;
повишаване на капацитета на мрежата за усвояване на средства от европейските фондове;
 
      В момента тече подготовка за провеждане на първата дейност по проекта - работна среща на членовете на Сдружение ”Национална мрежа на здравните медиатори”. В средата на месец юни ще бъде проведена двудневна работна среща, на която ще бъдат поканени около 40 здравни медиатори, институции, общини, представители на МЗ, ДЕДВ към МС, НПО. 
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net