:: Новини

Осма Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
19.10.2014 ZdravenMediator.net

    На 17 и 18 октомври 2014 г. в София се проведе Осмата Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, която събира представители на държавни институции, неправителствения сектор и частния бизнес в обща дискусия за подобряване на достъпа до здравни услуги за уязвимите групи. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет, съвместно с Министерство на здравеопазването.
    Партньори по инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Националната мрежа на здравните медиатори, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.
    Официалната част на срещата беше открита с поздрав от проф. Йордан Христосков (служебен заместник министър-председател на Република България, служебен министър на труда и социалната политика и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси) в Гранитна зала на Министерски съвет.
    Последваха приветствия от страна на д-р Тодорова от Министерството на здравеопазването; д-р Тодоровска, заместник генерален директор на БЧК; проф. Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести; д-р Колпакова, представител на Световната здравна организация.
На срещата бяха представени редица успешни проекти, осъществявани с партньорството на Националната мрежа на здравните медиатори.
    Г-жа Мария Самуилова (представител на Международната организация по миграция) представи участието на здравните медиатори в проекта EquiHealth и краткия филм “Професия Здравен медиатор”, заснет в Предел махала (Благоевград) и с. Ковачево. Проектът обединява координатори на медиаторни програми и медиатори от Белгия, Франция, Италия, Испания, Словакия, България в общата цел да бъде създадена европейска мрежа на здравните медиатори.
    Д-р Ирина Динка, представител на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC), разказа за съвместната работа и резултатите по проект “Да поговорим за предпазване от болести” на ECDC, Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” и Националния център по заразни и паразитни болести. България в лицето на Националната мрежа на здравните медиатори беше оценена като желан партньор и в бъдещи пилотни инициативи на ECDC, а българската здравно-медиаторната програма – като уникален пример за успешна работа сред най-изолираните и маргинализирани уязвими общности.
    Проф. Ивайло Търнев (председател на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” и член на НССЕИВ) представи постигнатото през 2014 г. в рамките на тригодишния международен проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас”, осъществяван от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” в България и от още три неправителствени организации от Унгария, Румъния и Словакия. Проф. Търнев сподели очакванията си проектът да бъде продължен за още три години, след положителната оценка, която е получил за работата си до момента.
    С интерес беше приет споделения опит от работата на здравните медиатори Катя Кирилова и Антоанета Евтимова в Благоевград и разказът от първо лице на Велчо Михалев за доброволните мисии на здравните медиатори в кв. Аспарухово, гр. Мизия и гр. Добрич.
Цвета Петкова, представител на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, представи пилотен проект по Норвежката програма, в който отново главни действащи лица са здравни медиатори. В рамките на проекта ще бъдат пилотирани практики за работа на здравни медиатори към болници, спешни отделения, РЗИ.
     Във втората част на Инициативата традиционно бяха проведени съвместни обучения за представители на РЗИ и здравни медиатори с фокус върху теми като ваксинопрофилактика на ротавирусните инфекции, рак на маточната шийка, хепатит, значими заболявания при децата - ХОББ и астма.
    Участниците в обучението имаха възможност да научат подробности за заболяването ебола от д-р Ирина Динка, която представи последни факти за разпространението на заболяването, предпазването от него и лечението му. Презентацията беше последвана от оживена дискусия. 

Подробна информация за програмата, както и презентациите можете да намерите тук

Снимки можете да намерите в нашата Галерия.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net