:: Новини

Здравни медиатори споделят своя опит извън България
24.09.2014 ZdravenMediator.net

   През август 2014 г. здравният медиатор Наташа Тодорова от Община Сливен осъществи петдневно обменно посещение в Кралство Швеция. Поканата бе отправена от господин Патрик Седерльов - секретар на Комисията за борба с трафик на хора и проституция-Швеция и госпожа Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиранес молба от страна на шведските ни колеги да представим работата на здравните медиатори в България. В обмяната на опит се включи и представител на българската полиция. Особено интересни са срещите с местните институции - социални служби, представители на Комисията за борба с трафик на хора и проституция и местната полиция, както и посещенията на селища, в които живеят български граждани от ромски произход, отишли да търсят прехраната си в Щвеция.

   На 18 септември 2014 г. Георги Николов - здравен медиатор в гр. Самоков, се завърна от посещение вРим, Италия. Там той представи българския опит в здравното медиаторство в рамките на заключителната среща по проект “troVARSI” (Ваксинации за роми и синти в Италия), финансиран от Министерство на здравеопазването, Италия и осъществен от Националния институт за здраве, миграция и бедност-Италия. Сред участниците бяха и представители на Франция и Румъния, както и различни специалисти в областта на здравеопазването, социалните дейности, лекари, представители от неправителствения сектор. Хигиена, ваксинации, достъп до здравеопазване за уязвимите групи, миграция бяха сред основните дискутирани теми. Презентацията на Георги Николов бе оценена като полезна и предизвика дискусия, а след нея беше представен и краткият клип “Професия здравен медиатор”, заснет наскоро в България в рамките на проект EQUI HEALTH на Международната организация по миграции.

   До края на годината още четирима здравни медиатори ще обменят опит в Европа. Ангел Михайлов, здравен медиатор от гр. Пловдив ще посети Германия, а всредата на ноември 2014 г. Катя Кирилова (гр. Благоевград), Антоанета Ефтимова (гр. Благоевград) и Сабире Рамадан (Община Септември) ще посетят Брюксел(Белгия) и Лил (Франция), за да се запознаят с белгийския и френския опит в работата с уязвими общности и мигранти. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net