:: Списък на общините по делегиран бюджет

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.

Държавен вестник, брой 75 от 25 август 2020 г. с включена Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори. Държавен вестник Наредба ЗМ 75_20.pdf
 

Още в Списък на общините по делегиран бюджет :

» Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2022г.
» Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2021г.
» Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2020г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net