:: Указания за провеждане на подбор за здравен медиатор

Указания за провеждане на подбор за здравен медиатор
С цел осигуряване на устойчивост и следване на установените добри практики в процеса на
подбор на здравни медиатори, както и за гарантиране на прозрачност и публичност на избора,
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” ви информира за стъпките, през които
преминава процесът по избор на кандидати.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net