:: Списък на общините по делегиран бюджет

Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2017г.

Желаещите нови общини за включване в програмата през 2018г. и заявяващите допълнителни бюджетни позиции, вече включени, изпращат заявка до Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" на имейл: info@zdravenmediator.net, до края на месец юни 2017г.


Заявката съдържа:
  • описание на целевата група, в която ще работи здравния медиатор;
  • готовност за провеждане на подбор по утвърдени правила, гарантиращи прозрачност и публичност /поместени са в подрубрика - Указания за провеждане на конкурс/;
  • готовност за заплащане на обучението в МУ-София от съответната община, за придобиване на квалификация: здравен медиатор


Можете да видите списъкът за 2017г в прикачения файл: Бюджет - здравни медиатори 2017 .pdf
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net