:: Заявки от общини за обучение и назначаване на нови здравни медиатори

Заявки от общини за обучение и назначаване на нови здравни медиатори
С цел планиране и разпределение на бюджета за делегирани от държавата дейности за назначаване на здравни медиатори в страната, НМЗМ приема ежегодно заявки от общини за обучение и назначаване на нови здравни медиатори. Заявките се приемат до края на месец юли на текуща година за включване в бюджет за следваща година.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net