:: Заявки от общини за обучение и назначаване на нови здравни медиатори

Заявки от общини за обучение и назначаване на нови здравни медиатори
  
 

   Ежегодно Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" извършва оценка и актуализация на потребностите и нуждите за обучение и назначаване на нови здравни медиатори на база подадени заявки от общини. Заявките се приемат до края на месец юли на текуща година за включване в бюджет за следваща година. Заявки могат да подават нови общини, в които програмата не присъства, но е налице нужда, както и общини, в които е налице текучество или обоснована нужда за увеличаване броя на здравните медиатори. 
    
   Заявките се подават до председателя на УС на НМЗМ на ел. адрес: info@zdravenmediator.net   и съдържат информация за размер и специфика на целевата група, с която ще работи здравния медиатор, готовност за заплащане на такса за обучение в МУ-София за придобиване на професионална квалификация - здравен медиатор, както и уверение, че общината се ангажира да подготви и проведе Подбор и назначаване на длъжност, съгласно Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net