:: Новини

European Roma Summit - Европейска среща на върха за ромите
04.04.2014 ZdravenMediator.net

  4-ти Април, 2014 г. - Брюксел, Белгия
    На 4 април 2014 г. в Брюксел се проведе среща на върха на европейските роми, на която се направи преглед на постигнатия напредък за интеграция на ромите в страните от Европейския съюз.
    Около 500 представители на институциите на ЕС, националните правителства и парламенти, международни организации, кметове, организации на гражданското общество (включително ромски организации), както и местните и регионалните власти изразиха своите виждания за това какви допълнителни мерки могат да се предприемат за развитието и прилагането на  рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. Работа на местно равнище за приобщаването на ромите както в ЕС, така и в присъединяващите се страни беше основна тема на срещата на върха.
    Сред представителите на българската делегация зае място и Анифе Хасан - представител на Националната мрежа на здравните медиатори, номинирана и избрана от членовете на НССЕИВ.
    Срещата беше открита от Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Лектори бяха заместник-председателят Вивиан Рединг (правосъдие, основни права и гражданство), комисар Ласло Андор (заетост, социални въпроси и социално приобщаване), комисар Василиу (образование, култура, многоезичие и политика за младежта) и комисар Borg (Здравеопазване и защита на потребителите). Други ключови говорители включваха Джордж Сорос, председател на фондации Отворено общество, както и броя на министрите от държавите-членки на ЕС и присъединяващите се страни. Докладът за развитието на стратегическите планове за интеграцията на ромите в България беше представена от Министъра на правосъдието Зинаида Златанова. В този доклад здравните медиатори бяха представени като добър и успешен модел за интеграцията на ромите в България.
    Срещата на високо равнище се съсредоточи върху три основни теми:
1.     Осъществяване политики включително за всички роми на местно ниво.
2.     Обвързването на финансирането на ЕС достигне до местните и регионалните власти да подкрепят интеграцията на ромите.
3.     Осъществяване на интеграцията на ромите на местно реалност в присъединяващите се страни.
    Основното послание в изказването си Жозе Мануел Барозу беше да се даде тласък на интеграцията на ромите на местно ниво, като представи добри примери, включвайки и община Каварна. Той изтъкна, че правилното използване на Европейските фондове и работата в екип започвайки от местно ниво и качвайки се по стълбата до национално равнище ще допринесе до по-добри политики за подобряването на живота не само на ромите, но и на Европа.
    В оценката на Европейската комисия за интеграция на ромите в частта здравеопазване е посочен като добър пример работата на здравните медиатори, ваксинопрофилактиката и прегледите с мобилна техника, като е дадена препоръка за разширяване на тези дейности. Основното предизвикателство за България остава осигуряването на здравно осигуряване и покритие за всички.
 
Линк към доклада:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net