:: Новини

Партньорска среща в Полша по проект Рома Матрикс
09.04.2014 ZdravenMediator.net

     На 2 и 3 април 2014 в Краков, Полша, се проведе поредната среща на партньорите по проект Рома Матрикс. НМЗМ беше представлявана от Цвета Петкова (мениджър на проекта) и Дора Петкова (експерт за работа с деца, младежи и родители).

   Първият ден срещата се проведе в офиса на Малополска провинция, а втория ден обсъжданията по дейностите на проекта продължиха в град Тарнов.                   

       Участниците имаха възможност да посетят и музея на ромската култура в Тарнов, който разполага с богата експозиция, свързана с историята, културата и традицията на ромите.

    Срещата беше посветена на основна дейонст 3 – Борба с расизма и изключването (Workstream 3: Combating racism through inclusion.) като в рамките на тази дейност участниците споделиха опита си и напредъка на проекта по отношение изпълнението на:
  •          дейност 6 – Интеграция на ромски деца, младежи и родители;
  •          дейност 9Здравни проблеми на ромските жени;
  •          дейност 10 – Менторинг в публичната администрация;
      Дора Петкова представи напредъка по изпълнение на дейност „Интеграция на ромски деца, младежи и родители“. Основната цел е да съдействаме за подобряване процеса на интегриране на повече деца и младежи в образователната система и намаляване проявите на дискриминация и расизъм в училище. Досега са проведени два семинара с ромски и неромски младежи в смесени училища в Сливен, семинари и дискусии с деца и младежи, които не посещават училище от квартал Надежда, Сливен. Работата с родителите на деца и младежи, които не посещават училище е в начален етап на изпълнение, като се провеждат предимно индивидуални консултации и срещи с родители от квартал Надежда. В рамките на дейността са изработени информационни материали за родителите и участниците в семинарите и постер.
    По време на срещата беше обсъдено и създаването на наръчник с добри практики. Представиха се редица практики от работата на НМЗМ и конкретно от работата на здравни медиатори, които ще бъдат включени в наръчника. Предстои подогтвяне на конкретни казуси и включването им в изданията по проекта. Следващата среща е планирана да се проведе в Чехия.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net