:: Новини

Излезе втори брой на Бюлетина по Roma MATRIX – проект за борба с расизма, дискриминацията и ксенофобията
18.03.2014 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова

Вторият брой на бюлетина представя дейностите на 19-те европейски партньори в периода октомври-декември 2013 г. Акцентите:

 

  • Девет месеца след началото на проекта беше проведена първата европейска конференция „Да се борим с расизма чрез включване“ – Атина, ноември 2013 г. Конференцията привлече повече от 150 делегати, включително роми, институции, политици и професионалисти от цяла Гърция и Европа. Ключови говорители бяха Лина Папамикалаполу,  отговаряща за  анти-дискриминационните политики и координацията  по ромските върпоси в Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия и Йоанис Димитракопулос, отговарящ за приоритет „равенство“ в Агенцията за основни права на Европейския съюз.
  • Девет изследователя от европейски страни са ангажирани с идентифицирането на ключови политически развития, свързани с интегрирането на ромите във всяка от десетте страни-партньори. Те ще подготвят доклади за всяка страна, които ще обобщават ключовите политики и ще подпомагат и стимулират транснационалия диалог по стратегиите  за интегриране на ромите. Докладите ще са основна част отмеждинен доклад, който ще бъде публикуван през март 2014 г. Изследователската работа по  Roma MATRIX  има за цел да осмисли и анализира расизма и да оцени как се изпълняват националните стратегии за интегриране на ромите.
  • Бюлетинът представя по-подробно дейностите в две от страните – Великобритания и Чехия.

 

   Градският съвет на Ротерам, партноьр по проект  Roma MATRIX, помага на млади хора от местната ромска общост  в рамките на започнал през ноември 2013 г. проект за заетост, който цели повишаване на възможностите за заетост на млади роми на възраст между 15 и 16 г. чрез придобиване на умения и насочване. Включени са 34 ученици от местните средни училища.

   Службата по миграцията, Йоркшир сключи договори с опитни партньори, които да обучат и подкрепят 45 ромски жени  –  здравни медиатори в региона на Йоркшир.

   Организацията  Stop Hate  UK  подготвя първата серия работни срещи с ромски общности за повишаване на информираността по отношение на престъпленията от омраза, правата на ромите според законите във Великобритания и какво може да се направи, ако някой стане жертва на расизъм. Roma  MATRIX  управлява и Националната ромска мрежа на Великобритания, чиято цел е да улесни диалога между местни власти, правителство и други институции, имащи отношение към ромските въпроси.

   В Чехия, чрез проекта  Roma MATRIX партньорите от IQ  Roma  Servis започнаха кампания, фокусирана основно върху родители с не-ромски произход. Целта на кампанията е ромските деца да могат да седят заедно с останалите деца в училище. Името на кампанията е „Заедно на един чин“. Тя има за цел да убеди родителите, че на ромските деца трябва да бъде даден шанс да посещават редовни училища.  Кампанията ще подкрепи тези училища, тъй като директорите често срещат силен натиск от страна на родители за това ромските деца да бъдат изпращани другаде.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net