:: Новини

Представители на НМЗМ на европейска младежка среща в Белград
12.04.2014 ZdravenMediator.net

По покана на колегите от Българска асоциация по семейно планиране, представители на НМЗМ взеха участие в международната младежка конференция Man2014 conference. Българските представители обмениха опит с делегации от 13 европейски държави в периода 9 - 11 април 2014г. Основният фокус на дискусиите беше в областта на равнопоставеността на половете и превенцията на агресията и насилието, но този път от мъжката гледна точка. Обменяха се различни методи и практики на НПО, международни организации държавни структури. Беше голяма привилегия да споделим и нашия опит от България. При обсъжданията  не бяха подминати медиите и социалните мрежи – по последни данни от всеки час, прекаран в интернет средно 16 минути се падат на Фейсбук – изменят се комуникативните модели и подходите към разпространението на новините, и то не само за младите.
              Мрежата ни беше достойно представена от Димитринка Борисова и Георги Николов. Българският отбор се допълваше от д-р Рада Стаменкова и Венци Кирков от БАСП, от Алекс Йоарданов от фондация ПУЛС – Перник и младежката мрежа ''Мегафон'' на Национална мрежа за децата, както и от дългосрочният консултант на Компонент 9 на Глобалния Фонда за борба с ХИВ и малария Петър Цинцарски. Всички успяхме да представим организациите си и споделихме опита си. Пътуването беше изключително полезно и приятно преживяване. Едно от най-хубавите усещаня беше това, че усетихме колегите от другите 12 държави като съмишленици, обенинени в една кауза  - всъщност с различни методи преследваме едни и същи цели. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net