:: Новини

Работа с медии за напреднали и изкушени
01.04.2014 ZdravenMediator.Net

   На 27 – 28 март 2014 г.  в гр. София се проведе обучение „Работа с медии за напреднали и изкушени“ в рамките на проекта на НМЗМ - ROMA MATRIX, финансиран от Програма "Основни права и гражданство"  на Европейския Съюз.


   Целта на обучението беше най-добре и често работещите с медии членове на Мрежата да получат допълнителни знания и умения в работата с медиите и заедно да подпомогнат изготвянето на концепция за медийна кампания. Засега идеята е кампанията да рзчита на различни специални събития и да разработи видеоматериал, който да представи ромите в позитивна и градивна светлина – като активни участници в развитието на обществото. Предвижда се ключов фактор да бъдат добрите примери и добрите новини изобщо, което не е лесно за днешните медии, свикнали да търсят сензации и катастрофи за привличане не вниманието на аудитарията.


   Цвета Петкова и Диляна Дилкова (съответно ръководител и координатор на проекта) фасилитираха предложенията на здравните медиатори. Обсъдиха се конкретни идеи за заснемане на кратък филм, в който здравни медиатори и студенти-медици роми да представят своята работа, постиженията си и споделят мечтите си. Идеята на кампанията е да внуши, че няма различия, не съществуват изключения и добрите примери са много, важното е да искаме да ги видим и оценим. Експертите по проекта Радосвета Стаменкова и Венцислав Кирков бяха подготвили информационни сесии и същевременно стимулираха участниците да покажат своите умения пред камера под формата на блиц интервю по двойки, а Ралица Христова (доброволец и обучител на връстници към БАСП) ги запозна с най-новите тенденции в развитието на социалните мрежи и социалните медии. В рамките на обучението се обсъди и работния вариант на наръчника за работа с медии за работещи на терен и с уязвими групи, който се подготвя и ще бъде отпечетан и разпространен следващия месец. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net