:: Новини

НМЗМ проведе среща с представители на МЗ, НССЕИВ към МС, РЗИ София област
20.03.2014 ZdravenMediator.net

    На 14 март 2014 година НМЗМ представи пред ключови институции междинни резултати по проект ROMA MATRIX, чиято цел е да се бори с расизма, нетолерантността и ксенофобията в десет европейски страни. Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ (ФЗПМ) обяви старта на новия си проект – „Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво“, финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., който стартира през януари 2014 и ще се изпълнява в три целеви области (по предварителен избор, това са София област, Монтана и Ямбол) .
    На срещата присъстваха проф. Чавдар Славов, зам. министър на здравеопазването, Росица Иванова, Секретар на НССЕИВ към МС, Баки Хюсеинов, зам. председател на Комисията за защита от дискриминация, представители на РЗИ Софийска област.
   Проф. Чавдар Славов приветства усилията на екипа и потвърди, че ще съдейства за подобряване достъпа до здравни грижи за уязвимите групи и общности и ще инициира работна група в МЗ, която да се ангажира с промени в профила на работа на ЗМ и раширяване обхвата на работа на ЗМ.
   По време на срещата беше разисквано как могат да бъдат предотвратени някои често срещани случаи на дискриминация на етнически признак. РЗИ-София област изрази готовност да разглежда случаи, свързани със здравното обслужване и да работи по подадени сигнали, свързани с дискриминативни практики. Г-н Баки Хюсеинов напомни, че Комисията за защита от дискриминация има възможност както да реагира на конкретни сигнали от граждани или групи от граждани, така и да се самосезира във връзка със законодателни текстове и наредби, които имат дискриминативен характер и окуражи екипът, че е възможно да настъпят промени след подаване на сигнали.
     Беше обсъдена и тревожната тенденция за сегрегиране на училища и паралелки в редица населени места смесени училища. За съжаление по този въпрос не само не се взимат мерки от страна на директорите на училищата и кметовете по места, но и се приема за естествен процес, върху който няма практики за влияние.
    От страна на екипа на проекта в срещата участваха мениджъра и координатора на проекта Цвета Петкова и Диляна Дилкова. Участие в дискусиите взеха експертите на НМЗМ и ФЗПМ проф. д-р Ивайло Търнев, Огнян Каменов и Венцислав Кирков.
 В резултат от работната среща екипът очаква сътрудничеството между отделните институции, ангажирани в недопускането на дискриминационни практики, да повиши броя на разрешените проблемни случаи и да съдейства за извънсъдебното им разрешаване.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net