:: Новини

Международна среща по проект „Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас“ в Букурещ, Румъния
14.06.2014 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова

   На 12 и 13 юни международният екип на проект „Заедно за по-добро здраве – от нас, за нас“, изпълняван в България, Румъния, Словакия и Унгария, се събра в Букурещ на годишна работна среща.

   В рамките на срещата се проведе кръгла маса, посветена на здравните и социални проблеми на ромските общности и опита на неправителствените организации от четирите държави тези проблеми да бъдат адресирани посредством програми за обучение и назначаване на здравни медиатори и подобряване на достъпа до образование за най-малките. Домакин на кръглата маса и дискусията беше посланикът на Словакия в Румъния н.пр. Ян Габор. В срещата взеха участие още посланиците на Великобритания и България, представител на румънското министерство на здравеопазването, представители на местни НПО, ромски активисти, ОПЛ. От страна на Националната мрежа на здравните медиатори участие взеха проф. д-р Ивайло Търнев, Огнян Каменов, Диляна Дилкова, Иванка Абаджиева и Георги Николов – здравен медиатор в община Самоков.

   По време на кръглата маса беше дадена думата на представител от всяка от организациите-партньори по проекта, за да представи постиженията си и трудностите по време на проекта. Работата на Мрежата беше представена от Диляна Дилкова (координатор по проекта), която сред положителните резултати посочи:

-   представянето на професията на здравния медиатор в общини, в които не е била позната до момента;

-   установеното партньорство с Медицинския университет в София за обучение на здравни медиатори;

-   наложената добра практика за организиране на конкурсите за избор на здравни медиатори по общини с участие на представител на НМЗМ;

-   организирането на обменни посещения на опитни здравни медиатори при новообучени такива.

   В рамките на работната среща между четирите неправителствени организации-партньори по проекта, бяха обсъдени възможностите за продължаване на дейностите в рамките на нов проект, който да започне непосредствено след приключване на настоящия – през април 2015 г.

   Домакините на срещата – румънската неправителствена организация Asociatia OvidiuRo, организираха и еднодневно посещение на терен в района на Трансилвания (Hetea и Araci, Valcele commune). Там бедни семейства с малки деца са стимулирани да ги изпращат на детска градина,като им се предоставят месечни купони за храна. Посещението включваше и запознаване с местните ромски общности и техния начин на живот; срещи с децата в детската градина, разговори с училищния директор и учители, дискусия с кмета на населеното място и общопрактикуваш лекар. 

   Проект „Заедно за по-добро здраве – от нас, за нас“, финансиран от компания ГлаксоСмитКлайн, започна през 2012 г. със задачата да подпомогне институционализирането и устойчивостта на медиаторските програми в България, Румъния, Словакия и Унгария. В рамките на тригодишния проект всяка година се обучават и назначават здравни медиатори в общини, в които професията не е била позната до момента. В периода 2012-2014 г. в България бяха обучени над 40 нови здравни медиатори, а по-голямата част от тях преминаха на щат към общините през втората година от своята работа.

   Последната международна среща по проект „Заедно за по-добро здраве – от нас, за нас“ ще се проведе в началото на 2015 г. в Унгария.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net