:: Новини

Успешно приключи обучението на новите здравни медиатори
10.03.2014 ZdravenMediator.net - Велчо Михалев

На 10 март 2014 г. в Медицински университет - София, се проведе заключителната церемония за връчване на сертификатите на успешно преминалите през обучителната програма нови здравни медиатори. Обучението беше организирано съвместно от Факултета по обществено здраве на Медицински Университет - София и Националната мрежа на здравните медиатори с подкрепата на Министерство на здравеопазването и на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който се реализира в четири държави (България, Унгария, Румъния и Словакия) със съдействието на фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“.

Обучени бяха 21 нови здравни медиатори, от които 9 веднага ще бъдат назначени на работа към общини, а други 12 ще работят по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ до края на 2014 г., след което също ще преминат към бройките за делегиран от държавата бюджет.

По време на церемонията завършилите успешно обучението 21 нови здравни медиатори получиха сертификати. Те бяха връчени лично от проф. д-р Ивайло Търнев – основател на здравно-медиаторната програма в България и проф. д-р Веселин Борисов – преподавател във Факултета по обществено здраве към Медицински Университет - София.

В рамките на интензивната обучителна програма, проведена от 25 февруари  до 10 март 2014 г. във Факултета по обществено здраве, бяха включени лекционни часове с ценна информация за нормативната база и системата на здравеопазването у нас, правата и задълженията на пациентите, както и информация за профилактика и лечението на основни заболявания и за ролята и спецификата на работата на здравния медиатор.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net