:: Новини

Здравни медиатори на мисия във Варна и Добрич след наводненията
25.06.2014 ZdravenMediator.net

    Доброволци - здравни медиатори от 8 общини отпътуваха за град Варна на 23 юни (понеделник), за да съдействат на колегите си при справянето с последиците от бедствието. Инициатор на мисията е Национална мрежа на здравните медиатори, а доброволческия екип се координира от Велчо Михалев, здравен медиатор в община Айтос. Първите доброволци, които заминаха са Гергана Демирева (Карнобат), Асен Асенов (Шумен), Мильо Добрев (Стралджа), Валентин Чакъров (Тервел), Руси Божидаров (Нова Загора), Сашо Йорданов и Наташа Тодорова (Сливен).

    Основните задачи, с които здравните медиатори трябва да се справят са:
-  обход на къщите и оценка на ситуацията;
-  опис на щетите – хора останали без документи, хронично болни останали без лекарства, пострадали, загубили всичко по време на бедствието;
-  съдействие на РЗИ-Варна и БЧК за намаляване риска от разпространение на заразни заболявания;
-  осигуряване на достъп на пострадалите до местните институци – община, социални служби, здравни институции и съдействие при попълване на документи, следване на процедури;
-  предоставяне на дарения и помощи за пострадалите;
  Планирано е здравните медиатори да работят 5 дни, но се обсъжда продължаване на доброволната инициатива и след изтичането им.
 В град Добрич здравните медиатори Анифе Хасан и Нурджихан Сюлейман постепенно обхождат най-пострадалите райони от наводнението. С подкрепата на Националната мрежа до момента са закупени и раздадени на 88 семейства перилни, почистващи препарати, памперси за семействата с малки деца, но обходите продължават. Действията, свързани с превенция срещу разпространението на заразни заболявания са координирани с БЧК и РЗИ-Добрич. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net