:: Новини

Работна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от седем европейски държави в София
12.06.2014 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова

   В периода 9 – 11 юни 2014 г. Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Международната организация по миграция (IOM) организираха работна среща на медиатори и координатори на медиаторски програми от няколко европейски държави – Белгия, Франция, Испания, Италия, Румъния и Словакия. Срещата е част от Регионална пилотна инициатива “Здравна медиация сред ромската общност” и е част от проект “EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа  и качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”.

   Срещата беше открита съвместно от Румяна Петрова-Бенедикт - ръководител на отдел "Миграция и здраве", Регионален офис Брюксел, Международна организация по миграция; Ахавни Топакбашиан от Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и проф. д-р Ивайло Търнев от Националната мрежа на здравните медиатори.

   В първия ден от срещата на фокус бяха опитът на България, Словакия и Испания в медиаторството. Българският модел беше представен от Диляна Дилкова (член на УС на НМЗМ). Сема Асенова (здравен медиатор в община Хасково) представи работата си в МБАЛ Хасково, който за момента е уникален за страната. Сабире Рамадан (здравен медиатор в Септември), Катя Кирилова и Антоанета Ефтимова (здравни медиатори от Благоевград) запознаха своите колеги с работата по разрешаване на конкретни казуси от здравната и социалната сфера. Огнян Каменов (зам. председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“) говори за спецификите на различните ромски групи в България и за техните миграционни пътища в Европа. Д-р Радосвета Стаменкова (изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране) представи работата по превенция на трафика на хора, инициативите за въвеждане на семейно планиране и услугите по контрацепция, осъществявани в ромска общност с помощта на здравните медиатори.

   През втория ден участниците в работната среща, разделена в две малки групи, посетиха гр. Благоевград, община Септември и с. Ковачево, за да се запознаят с начина на живот на местните уязвими общности и да разговарят с директори на училища, детски градини, болници, общопрактикуващи лекари и ръководители на здравните медиатори в общините. Богатият опит на здравните медиатори от Благоевград и Септември и доверието, което са изградили сред общностите и институциите на местно ниво, направи тези посещения изключително ценни от практическа гледна точка за всички участници. През целия ден здравните медиатори бяха следвани от снимачни екипи, които ще подготвят кратък филм за тяхната работа – филмът ще бъде показан пред Европейската комисия и други европейски и национални институции, които отговарят за развитието на медиаторски програми в Европа.

   Третият ден от работната среща беше посветен на дискусии, обратна връзка от участниците за проведените посещения на терен и планиране на втория етап от проекта – провеждане на работна среща в Белгия, по време на която да бъдат представени медиаторските модели на Белгия, Франция, Румъния и Италия. Планирани са посещения на уязвими общности, живеещи на територията на Белгия и Франция, съставени от мигранти.

   Участниците в работната среща определиха няколко основни цели на съвместната си работа:

-   укрепване на медиаторските модели в отделните държави;

-   създаване на международна мрежа за обмен на опит и информация между координатори на медиаторски програми, както и между медиатори;

-   работа по изработване на базови стандарти за обучение на здравни медиатори;

-   работа по етичен кодекс на медиаторите.





 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net