:: Нашите общи ценности

Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности
Инициативата „Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности.“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Нейната продължителност е 18 месеца. Изпълнението започна през октомври 2023 г. и ще приключи през април 2025 г.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net