:: Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика

Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика
Проектът “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” се осъществява под патронажа на Парламентарната комисия за здраве и Министерски съвет (Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси). През годините партньорите на проекта се увеличават. Сред тях са Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция “Закрила на детето”, Национална асоциация на общопрактикуващите лекари в България, Българско сдружение по ваксинопрофилактика, Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”, ГлаксоСмитКлайн и MSD.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net