:: Комплексен подход за ромско включване в община Монтана - БШП

Снимков материал от първи срещи на групи за самопомощ за жени и дискусии с младежи
В трите целеви района са формирани групи за самопомощ на жени и се провеждат дискусии с младежи по здравно образование.
Резюме и първи доклад по проекта - 1. 03. 2016г. – 31. 07. 2016г.
Комплексен подход за ромско включване в Община Монтана“
Проект, подкрепен от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net