:: Отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
Доклад-презентация за дейността на организацията през 2015 и 2016г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва благодарност към всички, с които работихме през 2014г. за здравномедиаторната кауза - нашите парньори, доброволци, съмишленици и подръжници!
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
Този доклад е в резултата на обобщените успехи постигнати през годината от страна на нас-здравните медиатори в България и всички, които споделиха с нас воля, ентусиазъм, толерантност и позитивен дух – нашите съмишленици. Много обнадеждаващо и стимулиращо за Мрежана на здравните медиатори е, че не сме сами и нашите стремежи са подкрепени от верни приятели. УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва благодарност към всички наши парньори.

Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
Този отчет съдържа информация за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" за 2007, 2008 и 2009 година.
Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.
Този отчет съдържа обобщени данни за основните показатели, касаещи дейноста на здравните медиатори, работещи в 16 области в страната.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net