:: Презентации

Презентация на Мирена Бочева, здравен медиатор в Бяла Слатина
Презентация за практиката на Мирена Бочева като здравен медиатор в Бяла Слатина
Доклад-презентация за дейноста на Мрежата за 2012г.

Здравномедиаторна прогрма в Бългрия
Тази презентация представя програмата за здравни медиатори в страната - история, статут, обучителна програма, дейност на здравните медиатори и обхват на програмата, дейност на Националната мрежа на здравните медиатори.
Рак на маточната шийка - филмче
Филмчето представлява озвучена презентация. То е изработено от Красимир Кирилов-здравен медиатор в община Сливен и е предоставено на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" в помощ на здравните медиатри, при провеждане на здравноинформационни мероприятия, във връзка с изпълнението на Националната програма за профилактика на маточната шийка.
Рак на маточната шийка - презентация
Презентацията е изработена от Красимир Кирилов-здравен медиатор в община Сливен и е предоставена на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" в помощ на здравните медиатри, при провеждане на здравноинформационни мероприятия, във връзка с изпълнението на Националната програма за профилактика на маточната шийка.
Рак на маточната шийка - листовка
Тази листовка е продукт на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори". Тя е направена във връзка с изпълнението на Националната програма за профилактика на маточната шийка.
Постер
Постерът е изработен от Диляна Дилкова във връзка с изпълнението на международен проект на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" - "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика".
Здравният медиатор на работа в болницата - нова практика
Сема Асенова е здравен медиатор в община Хасково. През 2011г. започва да работи допълнително в детско отделение на местната болница за активно лечение. Нейната работа в отделението се свежда до това да разяснява на достъпен за ромите език какви са указанията за престой в отделението, какво е заболяването, очаквания, както и да мотивира родителите за спазване на препоръки и завършване на лечението.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net