:: Презентации

Постер
Материалът съдържа информация на английски език за мащаби на разпространение на инфекциозни заболявания в РБ сред уязвими групи и данни за статута на здравномедиаторната програма в страната.

 Bulgaria poster Dublin.pdf
 

Още в Презентации:

» Презентация на Мирена Бочева, здравен медиатор в Бяла Слатина
» Доклад-презентация за дейноста на Мрежата за 2012г.
» Здравномедиаторна прогрма в Бългрия
» Рак на маточната шийка - филмче
» Рак на маточната шийка - презентация
» Рак на маточната шийка - листовка
» Здравният медиатор на работа в болницата - нова практика


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net