:: Отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.

              Съдържание:
  • Какво постигнахме през 2015/2016г.
  • Предизвикателства пред Сдружение “НМЗМ” в съвместната работа с общините 
  • Национално покритие на програмата
  • Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори
  • Проекти изпълнявани от НМЗМ през 2015/2016г.
  • Международни инициативи на Мрежата
  • НМЗМ: Промяна отвътре навън
  • В очакване на 10 годишнината на НМЗМ
 doklad_Mreja_2015-2106.ppt
 

Още в Отчети:

» Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.
» Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
» Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
» Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net