:: Отчети

Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
Отчет за 2017г. съдържащ количествени показатели за дейността на здравните медиатори от 26 области в страната. През 2017г. са утвърдени 215 работни позиции за здравни медиатори, назначени чрез бюджет за делегирани от държавата дейности, в 116 общини.  

 Здравни медиатори - показатели, 2017г.xlsx
 

Още в Отчети:

» Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
» Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
» Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net