:: Отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.


 Otchet_NMZM 2014.pdf
 

Още в Отчети:

» Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.
» Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
» Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
» Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net