:: Отчети

Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.

НМЗМ: промяна отвътре навън!

Ø  Ние, членовете на НМЗМ, на базата на нашите ценности:
Ø  взаимопомощ
Ø  съпричастност
Ø  отговорност
Ø  уважение към другия и различието
Ø  лоялност
Ø  честност
Ø  човечност

Си представяме:

Ø  Свят, в който всеки се чувства ценен, намерил своето място в живота,
Ø  Социална система, в която всеки има равен достъп до равни по качество образование, здравеопазване и социални услуги
Ø  Държава, в която се спазват законите и се отстояват правата; гражданите и политиците са обединени от общи ценности, които се защитават и се гарантират чрез съществуващото законодателство; държава, в която няма дискриминация;
Ø  По-справедлива, адаптивна и гъвкава здравна система, съобразена с потребностите на всички граждани на РБ, използвайки най-високи стандарти на медицински грижи;
Ø  Мрежа на ЗМ, която променя реалността, в която живеем, така че да станем по-приемащи и по-приемани;

МИСИЯ:
Националната мрежа на здравните медиатори - НМЗМ - обединява хора и усилия за промяна на политики, стереотипи и нагласи и работи за равен достъп на уязвими общности до качествено здравеопазване през модела на здравното медиаторство.

Целият доклад е в прикачения файл: Report NNHM 2011-2017.pdf
 

Още в Отчети:

» Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
» Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
» Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net