:: Отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

ЗА 2012 г.

Този доклад е в резултата на обобщените успехи постигнати през годината от страна на нас-здравните медиатори в България и всички, които споделиха с нас воля, ентусиазъм, толерантност и позитивен дух – нашите съмишленици. Много обнадеждаващо и стимулиращо  за Мрежана на здравните медиатори е, че не сме сами и нашите стремежи са подкрепени от верни приятели. УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва благодарност към всички наши парньори.  DOKLAD_MREJA2012.pdf
 

Още в Отчети:

» Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.
» Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
» ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.
» Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
» Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net