:: Социологическо проучване - здравен и социален статус

Анализ и оценка на потребностите и проучване на приложимостта за подобряване на инф. и мониторингова система в здравеопазването

Анализ на резултатите от I етап на теренно изследване

Анализ на резултатите от II етап на теренно изследване

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net