:: Отчети

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
по съществуващата информационна система в здравеопазването в България и на възможностите на нейното надграждане от гледна точка на мониторинга на изпълнението на "Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства"
Първи тримесечен отчет за проекта - април, май, юни 2008

Втори тримесечен отчет за проекта - юни, юли, август 2008

Трети тримесечен отчет 1 септември – 30 ноември 2008 г.

Четвърти тримесечен отчет 1 декември 2008 – 28 февруари 2009 г.
Този отчет представя извършеното от Консултанта през периода 01 декември 2008 – 28 февруари 2009 г. Дейностите и резултатите от тях са представени в табличен вид. В таблица представяме и предстоящите дейности за следващото тримесечие на проекта.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net