:: Членство


Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" е независимо, демократично обединение на физически лица, които приемат устава и работят за осъществяване на целите на сдружението...
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net