:: Информационни материали

KАК ДА РАБОТИМ ЕФЕКТИВНО С МЕДИИТЕ
НАРЪЧНИК ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
Бюлетин на проект Roma MATRIX - брой 2, януари 2014г.
Бюлетин на проект Roma MATRIX за периода септември – декември 2013 г.
Доклад за дейността на Център за равни възможности Roma MATRIX
Доклад за дейността на Център за равни възможности Roma MATRIX за периода април – септември 2013 г.
Бюлетин на проект Roma MATRIX - брой 1, септември 2013г.
Бюлетин на проект Roma MATRIX за периода април – август 2013 г.
Брошура с информация за проекта Roma MATRIX
Брошура с информация за проекта Roma MATRIX, дейностите, които се изпълняват в европейските страни-партньори и в България, данни за контакт с екипа на проекта.
Информационна брошура за представяне на проекта "ROMA MATRIX"
Целите на проекта ROMA MATRIX са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията. Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) e един от партньорите в проекта ROMA MATRIX. 19 организации от 10 страни на ЕС, в които живеят 85% от ромите в Европа, са обединени в обща кауза за стимулиране на толерантността и борбата с ксенофобията.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net