:: Здравните медиатори разказват:

Здравният медиатор - посланик с кауза

Желя Димитрова е родом от село Малорад. Омъжена е и има две деца. Средното си образование завършва във Враца. В Козлодуй живее от 15 години. Работила е на много места. За настоящата си работа като здравен медиатор говори с много любов. Споделя, че от общината са й предложили да отиде на курс за здравни медиатори, тъй като отговаря на изискванията за тази професия. През 2010 год. преминава курса на обучение в Медицинския колеж в Пловдив и вече три години работи като здравен медиатор в града.  

Да избереш подходящата професия не е никак лесно. Повечето хора търсят предизвикателството в желанието да избягат от еднообразието. Разнообразието от професии обаче затруднява повечето търсещи. За добро или зло, почти половината ни живот минава в работа. Някои хора знаят от децата какви ще станат, но повечето дълго се лутат и нерядко остават неудовлетворени за цял живот. Освен с мечтите, изборът трябва да е съобразен и с индивидуалните способности. Важно е преди да направи избора си на професия, всеки човек да е сигурен, че е опознал себе си, без да забравя , че характерът, способностите и интересите са гъвкави и променящи се. Една случайна среща и разговор с Желя Димитрова - млада и много приветлива жена, за естеството на нейната работа, провокираха любопитството ми  да разбера повечко за професията здравен медиатор, тъй като тя не е популярна в страната ни и едва сега прохожда. Повечето от здравните медиатори я приемат като професия-мисия. Работа, която ще накара другия нещо да научи, да се образова, да се информира, да бъде по-чувствителен към обществените проблеми. 

СЪЩНОСТТА НА ПРОФЕСИЯТА
„Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите. Притежава необходимите знания, умения и компетентност, за да върши своята високоотговорна работа. Основните цели на всеки медиатор са: преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места; преодоляване на съществуващите дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места; оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население; здравното образование на ромите и активната социална работа в общността; активната социална работа с уязвими групи”, разказва Желя Димитрова, като не пропуска да прави бегло описание и на работното си място. Създала си е уютна атмосфера, защото трябва да се чувстват комфортно не само тя, а и хората, които приема. Определя го като своето вълшебно кътче. „Работното ми място отговаря на всички изисквания за здравен медиатор. Кабинетът ми се намира в Центъра за обществена подкрепа. Имам служебен телефон, интернет, разполагам с консумативи, получавам средства за пътувания, свързани с работните ми ангажименти”. Не пропуска да допълни, че дейността й се следи и от общината, и от мрежата на здравните медиатори. Затова когато дойде време за отчети, ги праща веднъж на прекия си ръководител в общината - Анжела Орлова /директор на дирекция „Образование”/ и втори път на областния си отговорник във Враца, Калин Диков . Участвала е в скоро състоялата се VII-ма национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, на която освен лекциите, които слушат, обсъждат шестмесечния и годишния отчети за дейността си. 

ЦЕЛИТЕ И РОЛЯТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР
Желя споделя, че в основата на всичко е  желанието да е в полза на хората. „Радвам се, когато съм успяла да помогна в трудна ситуация. Информирам общността за нуждата от имунизации,  както и участието й в национални кампании за извънредни имунизации. Улеснявам достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество. Наблягам на повишаването на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи /здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ/. Информирам и агитирам здравно-неосигурени бременни жени и млади майки за осигуряване на безплатни прегледи. Инициирам профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети - чрез предварително информиране и мотивиране на населението”. Разказва за ролята на здравните медиатори, която е насочена към подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение. Тяхна грижа е и повишаването на информираността на хората по отношение на здравната система. Като здравен медиатор познава специфичните проблеми на общността, в която работи и живее. Има изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицинските специалисти и социални центрове, работещи в общността.

В ПОЛЗА НА ХОРАТА
„Всеки човек, имащ нужда от помощта ми като здравен медиатор, може да разчита на съдействие. Моята работа винаги е в полза на хората. Могат да ме намерят не само в кабинета ми, а и в махалата, защото много често работя на място - сред нуждаещите се от помощ. Работният ми ден не свършва с края на работното време, защото се случвало да ме търсят и вкъщи”, уточнява Желя. Казва, че съдейства за ваксинопрофилактиката на малките дечица в ромската общност най-вече. Въпреки че има доста майки, които са скептично настроени в това отношение, тя разговаря с тях, мотивира ги и ги съпровожда до съответния личен лекар, за ди си направят липсващите ваксини. Много често помага при попълването на документи за социални грижи, молби, еднократни помощи, детски надбавки. Случвало се е да пише жалби и искови молби. Работи и с училищата. Среща се с педагогическите съветници, когато имат ученици с нередовни посещения в училище или пък са с дисциплинарни прояви. Участва и в Комисията за противообществени прояви. Провежда лични срещи с провинилите се ученици и родителите им. Случвало се е да търсят помощта й и хора от други етноси. „Никога не съм отказвала да помагам на хората, независимо от етническата им принадлежност. Не деля хората на етноси”, споделя Желя. Работата й е приета навсякъде от общността. Хората имат респекта и уважението към нея. Търсят я винаги при нужда, защото знаят, че може да им бъде полезна. В институциите също я приемат добре и съвместната им работа е много продуктивна. „Помагаме си взаимно. Аз лично смятам, че хората оценяват дейността на здравния медиатор, която беше нов и непознат модел за България доскоро, тъй като той акцентира върху проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество”. Желя не пропуска да каже, че естеството й на работа е такова, че контактува с различни хора и съответно се сблъсква и с трудни характери. „В днешно време хората много са се променили. Истината е, че не могат всички да са доволни от онова, което се прави за тях. Въпреки това, поне до днес не съм срещала негативно отношение. Все пак работя в полза на хората и се стремя винаги да помагам. Не е лесно никъде. С доброта и търпение всичко се постига”.


НЕЗАБРАВИМ СПОМЕН
Жената разказва за първите си стъпки в професията, които са свързани с доста трудности, защото в началото хората не са били достатъчно информирани. След като печели доверието им, нещата коренно се променят. Въпреки че е подала ръка на много хора и споделя, че всеки отива при нея със своята си история и болка, силно я впечатлява една ситуация, в която попада сравнително скоро. „Дойде при мен една майка, чието 22-годишно дете е неосигурено, а страда от заболяване, което не е регистрирано, защото 10 години не е посещавало личния си лекар. Аз мотивирах майката и детето, и ги заведох на преглед при ОПЛ-то. След прегледа организирах транспорт до ТЕЛК-а във Враца, където му поставиха диагноза, назначиха му терапия и му беше отпусната пенсия. Майката ми е много благодарна. Тя разбра, че през всичките тези години детето е имало право на такова подпомагане”, не скрива вълнението в гласа си Желя.

ПОПУЛЯРНОСТ НА ПРОФЕСИЯТА

Според Желя Димитрова е желателно да има още медиатори, дори да не са в Козлодуй, а в съседните села на общината. Чрез тях хората ще имат възможност да се свързват по-ползотворно с институциите. Радва се, че семейството на здравните медиатори расте много бързо и това много я мотивира, защото все повече млади хора са привлечени от инициативността на тази професия. Казва, че всеки, който работи в тази сфера и отговаря на критериите за избор на здравен медиатор, може да кандидатства за тази професия. Най-важно е да принадлежи към общността, в която ще работи. Трябва да има завършено средно образование, добре да познава проблемите на общността и да умее да проявява съпричастност. Желателно е да владее езика или езиците на общността, а също и да има много добри комуникативни умения. Работата с компютър - MS Word, Internet и електронната поща са също важен елемент. Голямо предимство са познанията и опитът в социалната и здравната сфера. Не на последно място кандидатът трябва да е позитивно настроен и готов за иновации. На финала Желя не пропусна да се похвали, че през настоящата година са назначени още 40 нови медиатори и така броят им вече е 150. По този начин прохождащата за страната ни професия се развива непрекъснато с бързи темпове. 


Желя Димитрова, Община Козлодуй Желя Димитрова - Здравният медиатор.doc
 

Още в Здравните медиатори разказват::

» ОБУЧЕНИЕТО МИ ПО ПРОГРАМА ROMED (І-ви етап)
» Нужна съм
» Морбили в Добрич
» Спечелих и българите, вече не съм Лили – циганчето
» Мисионери
» С мрежата сподели Сабире Рамадан


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net