:: Здравните медиатори разказват:

С мрежата сподели Сабире Рамадан

На 17-18.09.2009г в гр.София се проведе работна среща на Здравните медиатори организирана от Сдружение „Националната мрежа на здравните медиатори”, на която присъстваха представители на НССЕДВ към МС, на РИОКОЗ, на РЦЗ, представители на общински администрации, здравни медиатори, ОПЛ, представители на НПО, кметове и други. Някой от тях знаеха за трудната но хуманна и благородна работата на здравите медиатори и ги подкрепяха, други не знаеха нищо за тях - кои са те и в какво се състои тяхната работа!? На този въпрос реших да отговоря аз, ето и моя отговор:

 Обучена съм по европейки проект в гр.Ямбол през 2007 г. Обучението премина през шест модула .През месец юни 2007 г. в Медицинския колеж в Пловдив положих успешно изпит, след което получих своя сертификат за здравен медиатор. От месец август 2007 г. започнах да работя в област Пазарджик. През 2008 г. обаче и по-малките общини, в които има обучени здравни медиатори, назначиха на работа здравни медиатори. Така през юни .2008 г. аз започнах да работя като здравен медиатор в община Септември. Забравих да отбележа, че за включването в обучението бях предложена от лидерите в Септември и общинския кмет. Бях избрана, тъй като вече имах опит в работа с ромите, с хората от моя етнически произход. Аз работих като социален консултант към Дирекция за социално подпомагане в гр.Септември. Бях избрана за обучението след интервю в Центъра за социални практики гр.София. И така кой е здравния медиатор и какво работи?

  Здравният медиатор е посредник между лица и групи в неравностойно положение като им съдейства за по-добър достъп до здравни грижи и социални услуги.Той е един от тях познава ги, живее с тях, говори техния език, познава и спазва техните обичаи и традиции, до болка са му познати техните проблеми. Здравният медиатор е уважаван и доверието на хората от общността към него е голямо. Здравният медиатор притежава необходимите знания и умения. Здравният медиатор дава здравна и социална информация, организира и провежда здравни беседи, на които раздава материали на здравна тема, подпомага дейността на общопрактикуващите лекари и социални работници, придружава лицата в неравностойно положение до здравни и социални институции, оказва съдействие при попълването на всякаква документация, участва в профилактични програми за профилактика на рак на маточната шийка и рак на гърдата, туберколоза и др. Помага на семейства с хронични заболявания и лица с трайни увреждания. Аз в своята работа не само придружавам до здравна институция, но съдействам за настаняването на пациентите в болнично заведение, като поддържам връзка с лекарите. При нужда съдействам и убеждавам пациентът да си заплати здравните осигуровки, за да може да му не откажат нужните здравни грижи. Помагам при закупуването на лекарства, купувала съм лекарство и по молба на ОПЛ. Съдействам и при подаването на документи за освидетелстване от ТЕЛК, ако лицето има нужда и отговоря на условията. На делигиран бюджет съм и съм равноправен член в общинска администрация, имам всички удобства необходими за моята работа. В моята работа ми оказват съдействие общинския кмет, общинска администрация ,Дирекция „СП”гр.Септември, Бюро по труда, ОПЛ, медицински специалисти, болнични заведения, кметовете по населени места и лидерите. На всичките, от все сърце благодаря! 

  За всеки месец си правя работен график, който съгласувам с прекия си ръководител, събирам свои казуси, които изпращам на мрежата. Относно казусите - имам казуси решени за дни, имам казуси решени за седмица, имам и казуси решени с месеци. Много често за решаването на един казус трябва да пътувам до София или Пловдив, а понякога комбинирам пътуванията си за два различни казуса. Искам да споделя, че в своята работа хората не ги деля. Щом тези хора са ме потърсили, значи имат нужда и ако е в моите възможности - ще помогна. 

  Такъв е случаят с момиче на 13 г. от с. Злокучене – българче, на която майката бе чула за мен и ме потърси за помощ. Аз се свързах с проф.Търнев – специалист невролог от УМБАЛ „Александовска” гр. София. Уговорихме ден за преглед, който той ми посочи и аз придружих детето и майката до лечебното заведение. След осъществения преглед се назначи болнично лечение. В последствие момиченцето бе изписано с установена диагноза нервно–мускулна дистрофия тип „Дюшен”. Продължих работа по казуса и детето бе освидетелствано и от ТЕЛК. 

  В друг казус ме потърсиха родителите на шест годишно момче, на което предстоеше операция на коленните стави. Проблема беше, че родителите нямаха средства да ги закупят. В медицинските документи пишеше, че операцията е поета от здравната каса, но самите стави - не. Сумата за закопуването им бе 1500 лв. Имаше един възможен вариант за решение - да подадем молба за безплатно осигуряване на ставите до Комисията за лечение в МЗ. Разясних на родителите, че е нужно да се въоръжат с търпение, защото до разглеждане на молбата им, ще минат седмици, а може би и месеци. Подадохме молба и след време се обадих до комисията. Отговорът бе, че чакат становището от лекаря от болница в Горна Баня, където щеше да се направи операцията. Не след дълго пак се обадих и вече имаха становището, което чакахме. Сега трябваше да изчакаме, да мине заседанието на комисията, която заседаваше един път в месеца. Изчакахме и този ден и пак се обадих. Разбрах, че комисията е одобрила молбата и коленните стави щяха да се осигурят до определения ден за операцията. Един ден ми звънна телефона и в първия момент не можах да различа, дали се плаче, или е нещо радостно. Беше бащата на момчето..., не можеше да повярва - бе получил дългоочакваното писмо, в което пишеше за предстоящата операция на сина му и че всичко е уредено. Няма да забравя думите му: ”Како, благодаря ти, благодарение на теб, моя син ще стъпи на краката си след години”!

  Имам казус, който съм започнала през ноември 2008 г. и все още не е решен изцяло. По-късно мога да споделя и за него. Аз съм и член в местната „Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни”, участвам във възпитателните дела, пиша доклади за децата с прояви. Помагам при раздаването на помощите за социално слаби от БЧК.

Здравният медиатор е плодовито дърво, нека не допуснем това дърво да изсъхне, а да го поливаме, за да продължава да дава своите плодове, от който наистина хората имат голяма нужда! 


 

Още в Здравните медиатори разказват::

» Здравният медиатор - посланик с кауза
» ОБУЧЕНИЕТО МИ ПО ПРОГРАМА ROMED (І-ви етап)
» Нужна съм
» Морбили в Добрич
» Спечелих и българите, вече не съм Лили – циганчето
» Мисионери


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net