:: Здравните медиатори разказват:

Нужна съм

Обучена съм по проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите” през 2007 г. в гр. Ямбол. Когато разбрах за това обучение, реших да кандидатствам, защото ме впечатлиха думите „образователна и медицинска интеграция”. До момента работех за интеграция на ромските деца в сферата на образованието, но винаги върху работата ми влияеше и здравния статус на децата, а и на техните родители. Когато мотивирах родители за записване на децата им в детски градини се срещах с проблема, че децата нямат необходимите ваксини, за да бъдат приети. Непрекъснато се сблъсквах с проблеми от различно естество. Поради тази причина реших да участвам в обучението за здравни медиатори и да придобия повече знания и умения за справяне с проблеми от подобен характер.

Като здравен медиатор в община Ракитово работя от 01.07.2008 г. до момента. За този период от време срещнах много трудности, но съм постигнала и много добри резултати. В началото на моята работа си изготвих график, по който да работя. Бях наясно, че с течение на времето този график ще бъде променен, в зависимост от нуждите на хората. Имах час за прием само в началото, после хората ме търсеха и вкъщи, спираха ме и на улицата, и в кварталния магазин.

Искам да споделя за един случай с бременна жена. Тя не беше осигурена и през цялата бременност не беше посетила гинеколог. Когато дойде време да ражда, ме събудиха през нощта, за да ги придружа до родилното отделение. Дежурната акушерка на вратата ни посрещна с думите „Осигурена ли е”. Хората не занаеха какво да отговорят. Тогава се наложи да се намеся аз, в противен случай щяха да я върнат. В момента я прегледаха и видяха на ехограф. Оказа се, че жената е бременна с близнаци. Наложи се да роди със оперативно. Родиха се две момченца -живи и здрави. Това си беше късмет, защото има случаи с жени, които не са ходили на женска консултация и когато раждат, с децата или с тях възникват проблеми.

Искам да отбележа, че не само ромите, а и други хора имат нужда от помощ. През периода на прехода непрекъснато има промени в здравната система и хората не са информирани. На много хора съм помагала - за подготовка на документи за ТЕЛК, РЕЛК, обжалване на взети решения пред НЕЛК.

Мисля, че не само ромската общност има нужда от здравните медиатори, а всички. В момента няма механизми за информиране на хората за непрекаснатите промени, освен телевизията. Но не всеки разбира термините, които се използват. За това мисля, че хората имат нужда да получат новостите на разбираем за тях език.

За мен е важно да помагам на хората, но по-важно е да ги уча да могат сами да отстояват правата си и спазват задълженията си.  Работя много добре с РИОКОЗ – Пазарджик и заедно с тях провеждаме много мероприятия като здравни беседи на различни актуални теми, профилактични програми, информационни кампании. Работя и с ромски младежи от обособеното ромско училище с цел да им повиша здравната култура и те да предадат наученото на своите връстници. Ако те са информирани, ще избегнат проблемите, които имат в момента техните родители. В началото беше трудно, но сега децата ме търсят постоянно. За мен превенцията е много важна. Ако я няма, проблемите няма да намаляват, а ще се увеличават.

В ромските квартали хората не са информирани и, според мен, това е един от основните проблеми. Много от хората живеят затворени там и не контактуват с други хора. Те няма от кого друг да се информират и живеят в омагьосан кръг.

Когато съм по-свободна посещавам хората по домовете и проучвам здравния им статус. Правя списъци на хронично болни деца и възрастни, осигурени, неосигурени и им помагам, като ги насочвам към различни институции. Често хората споделят и лични проблеми. Мога смело да заявя, че хората ми се доверяват и са ми благодарни, с което се гордея. Чувствам се полезна и значима.

 

                                                                                                                                                                        Ани Кривонозова –здравен медиатор в община Ракитово

 

Още в Здравните медиатори разказват::

» Здравният медиатор - посланик с кауза
» ОБУЧЕНИЕТО МИ ПО ПРОГРАМА ROMED (І-ви етап)
» Морбили в Добрич
» Спечелих и българите, вече не съм Лили – циганчето
» Мисионери
» С мрежата сподели Сабире Рамадан


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net