:: Здравни медиатори - профили

Мюрвет Али Карани
Нови Пазар

гр. Нови Пазар
ул. Васил Левски №3

тел: 0896 286 356;
имейл: myurvet.meri@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Нови Пазар, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net