:: Силна подкрепа от посолството на Нидерландия за НМЗМ и здравните медиатори в борбата с Ковид

Здравни медиатори стартират информационна кампания за убеждаване в ползата от ваксините срещу Ковид 19 в ромски квартали

Посолството на Нидерландия в България е наш партньори от години, НМЗМ получи  навременна  подкрепа още в първите месеци на пандемията от Ковид 19 за осигуряване на предпазни средства и информационни материали за ЗМ.  

Кампанията за убеждаване в ползите от ваксините срещу Ковид 19, която реализирахме във Варна, ни позволи да тестваме изработените специално за целта промо материали и послания в пет ромски квартала на гр. Варна и да пилотираме ефективни подходи за убеждаване на уязвимите общности в ползите от ваксините С изпълнението на Кампанията във Варна събрахмеполезен опит в борбата срещу антиваксинационните нагласи, фалшиви новини, свързани с Ковид-19, и постигнахме добри резултати.  На база на събрания опит проектът ще продължи в нови общини: Септември; Брацигово; Лом; Червен бряг; Никола Козлево; Павел баня, Дупница, Пловдив.  

В рамките на проекта ще бъдат подготвени промо и информационни материали, специални послания и събития, които да информират най-уязвимите групи от населението в осем целеви общини. Здравните медиатори от целевите общини са ваксинирани и дълбоко убедени в ползата от ваксините срещу Ковид 19 и предотвратяването на тежко боледуване и усложнения. Те са подготвени от експерти на мрежата да консултират, убеждават и мотивират хората в целевите населени места.

Информационна кампания за информиране и убеждаване в ползата от ваксините срещу

Ковид 19 на най-уязвимите групи в ромски квартали във Варна

Специално за нуждите на кампанията бяха разработени промо материали. Целта на НМЗМ беше да пилотира и тества промо материали и послания в ромските общности на Варна и да търси най-ефективните работещи подходи за убеждаване на уязвимите общности да се ваксинират, както и да допринесе за увеличаване на броя на ваксинираните срещу Ковид 19 хора в страната.

Предизвикателствата свързани с пандемията от Ковид 19 и ваксинирането на населението би трябвало да бъде един от основните приоритети на всяка държава, но за съжаление в България не само липсва кампания, но също така липсват съвместни и последователни действия от страна на здравните власти и управляващите. В подобна ситуация най-застрашени са най- уязвимите групи на обществото.  

Възможността да работим по настоящия проект ни помогна да натрупаме опит, да тестваме послания и промо-материали, да разпространим опита на ЗМ от Варна и най-вече да съдействаме на представители на уязвими общности да си поставят ваксини срещу Ковид 19. Въпреки тревожните данни, свързани с пандемията от Ковид 19, национална професионална и последователна кампания не беше реализирана, липсват работещи послания, промо материали, стимули и др., които да подобрят процеса на ваксинирането срещу Ковид 19. По данни на ЗМ в някои населени места ОПЛ отказват да ваксинират своите пациенти, на много места в малките населени места няма ваксини. Оказва се, че достъпът до ваксини не е лесен извън областните градове и общинските центрове.

Във Варна здравните медиатори започнаха пилотна кампания за ваксиниране срещу Ковид 19 в ромските квартали през юли 2021 и приключиха работа през ноември 2021.

Специално за нуждите на кампанията бяха разработени информационни и промо материали. 

Нашият подход за разработване на материали

Винаги когато подготвяме информация по дадена тема, се стремим да ползваме ясен език, неусложнен от медицинска терминология. Разработихме илюстрации, които допълват съдържанието и сами по себе си са информативни – вирусът на Ковид 19 е атакуван от ваксина (различни варианти). Допълнително посланията засилват ефекта на илюстрациите като се акцентира основно на това, че можем да върнем нормалния начин на живот, да живеем без страх и да се защитим от вируса ако се ваксинираме. Преди отпечатването на материалите ги подложихме на тест – получихме обратна връзка от здравните медиатори и така се спряхме на няколко варианта. Тези стъпки следваме всеки път, когато подготвяме информационни или промоционни материали – стъпки, които са предпоставка са успеха на всяка кампания.

В допълнение към информационни материали (брошура и флаер), проектът заложи и на разработване на промоционни материали. Основни принципи в избора на промоционни материали за нас беше те да са полезни на хората, да се използват дългосрочно и по този начин да удължат ефекта от информационните кампании – чрез посланията и изображенията, отпечатани върху тях. Материалите изработваме с мисъл за екологията, като се стремим да сведем до минимум използването на пластмаси, залагаме на естествени материи, насърчаваме опазването на природните ресурси и намаляване на тяхното разхищение.

Промо материали:

·      торба за пазаруване (таргет жени) с визуализация на вируса на Covid 19 и ваксина с две основни послания: Прецакай Covid 19! Ваксинирай се!; Аз съм защитен от Covid 19!;

·       раница (таргет младежи) в два основни цвята жълто и синьо с послание: Прецакай Covid 19! Ваксинирай се!;

·       жълти и сини шапки против слънце с послание и визуализацияПрецакай Covid 19! Ваксинирай се!;

·       чаша за кафе/чай с визуализация на вируса на Covid 19 и ваксина с две основни послания: Прецакай Covid 19! Ваксинирай се!;Аз съм защитен от Covid 19!;

·       фанелки в синьо и жълто с визуализация на вируса на Covid 19 и ваксина с две основни послания: Прецакай Covid 19! Ваксинирай се!;Аз съм защитен от Covid 19!;

Изработени са също печатни материали – брошура с подробна информация за Covid 19, брошура видовете ваксини срещу Covid 19 и как действат ваксините; кръгли стикери и четири постера с четири различни послания, насочени към няколко основни целеви групи и ситуации: – пътуващи, празнуващи, възрастни хора, които имат нужда от близките си и всички останали; всеки постер има свое послание, а имено:

·       за пътуващите: Пътувай свободно и без страх! Ваксинирай се срещу Covid-19 сега!;

·       за празнуващите: Празнувай свободно и без страх! Ваксинирай се срещу Covid-19  сега!;

·       за възрастните хора и техните близки: Живей свободно и без страх! Запази себе си и близките си! Ваксинирай се срещу Covid-19  сега!;

·       за всички хора: Избирам да съм защитен. Ваксините спасяват животи! Ваксинирай се срещу Covid-19  сега!

Изводи за печатните и промо материалите на Кампанията:

·      информационните материали се приемат много добре – особено когато се разясняват от ЗМ;

·     постерите, които са насочени към четири различни целеви групи (пътуващи, празнуващи, възрастни хора и всички останали) успяха да предадат основното послание на кампанията, а имено че Ваксините срещу Ковид 19 помагат да се върнем към нормален начин на живот и спасяват човешки живот;

·      стикерите представляват интерес предимно за младите хора;

·      чашите за кафе/чай с послание „Аз съм ваксиниран срещу Ковид 19“ се възприемат много добре от всички, но най-вече от хора, които работят в институциите и ЗМ;

·      торбите за многократна употреба при пазаруване са предназначени основно за жените, но не срещнаха голям интерес; опитахме се чрез тях да обърнем внимание и на важността от намаляването на използване на найлонови торбички, но това е промо материалът, към който се прояви  най-слабо внимание;

·    шапките и фланелките са най-харесваните промо материали, а посланието „Аз съм защитен от Ковид 19“ с рисунката на вируса на Ковид 19 пронизан от ваксина, се възприема много добре от всички възрастови и целеви групи;

Работа на терен в ромските квартали във Варна  

Квартал Владиславово

В квартал Владиславово живеят около 4 000 души. Това е един от кварталите, в които хората имат силна съпротива към ваксините срещу Ковид 19. В квартала има няколко евангелски църкви, които не одобряват ваксинациите и влияят върху избора на хората. Основната заетост на мъжете е свързана със строителство, а жените работят сезонно по морето. Нивото на грамотност е ниско, а и не малка част от децата не са обхванати от училищата.

Във Владиславово се проведоха няколко срещи с местните пастори с цел проучване на нагласите им към ваксините срещу Ковид 19, но повечето от тях остават негативно настроени и не съдействат на ЗМ. Само една евангелска църква е съдействала на ЗМ за Кампанията. Това е и причината ЗМ да изберат индивидуалния подход на работа с хората от квартала, обхождат семействата „от врата на врата“, провеждат  индивидуални разговори и консултират хора, които се колебаят дали да си поставят ваксина срещу Ковид 19. ЗМ разпространяват и допълнителна информация чрез раздаване на брошури и други печатни материали на всички, които проявяват дори и слаб интерес.

 

Квартал Максуда

Максуда е най-големият ромски квартал във Варна с население над 10 000 души. Въпреки големината на квартала, в Максуда по данни на ЗМ се работи по-лесно, тъй като много от жителите на квартала работят в чужбина и имат нагласа да се ваксинират. Почти във всяка къща има някой, който живее/работи в чужбина (основно в Германия, Нидерландия, Белгия и др.) и знае, че без ваксина срещу Ковид 19 достъпът до работа и публични услуги е силно затруднен. Една от ромските групи в Максуда е групата на музикантите, чиято работа е свързана с участия на събития, които предполагат събиране на хора. Сред тях ЗМ срещат представители, които искат да се ваксинират и в последствие те им помагат в кампанията и служат като добър модел и пример в общността.

Най-често срещаният мотив за поставяне на ваксини е свързан с предстоящи пътувания в страни от ЕС поради изискването за сертификат за ваксинация както при пътуване, така и за осигуряване на по-лесен достъп до различни услуги в страните в Европа. Поради това много от хората, на които им предстои пътуване предпочитат еднодозова ваксина.

Проведената среща с местната общност и ЗМ в началото на проекта показа, че хората имат интерес и желание да научат повече за ваксините, за Ковид 19, за рисковете при хора с придружаващи заболявания като  диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания, алергии и др. Основното искане на хората е да се осигурят  консултации с лекари специалисти, които да ги прегледат и консултират преди поставянето на ваксината. При специфични въпроси и заболявания, ЗМ насочват хората към ОПЛ и съдействат страховете им да намалеят чрез насочване към съответния специалист.

ЗМ работят в добро партньорство с общинския общностен център, който се намира в близост до махалата в Максуда и често водя там свои клиенти, с които разговарят за ползите от ваксините. Допълнително ЗМ провеждат и беседи с майки с деца и им напомнят за важността от поставяне на задължителните ваксини на децата, тай като се наблюдава отлив и забавяне и на редовните имунизации.

Основният подход на работа на ЗМ и тук е индивидуалния „от врата на врата“, но се проведоха и няколко срещи с общността под формата на  беседи .

Квартал Аспарухово

В квартал Аспарухово живеят близо 6000  роми предимно от групата миллет. На територията му се намира поликлиника, две църкви и три параклиса, една джамия в централната част на махалата, читалище, полицейско управление , бюро за Социално подпомагане, седем училища, четири детски градини и две ясли. ЗМ в Аспарухово обслужват около 6000 души, които живеят в   пет подмахали с различен образователен статус и културни специфики, една част от ромите са добре интегрирани. Основните проблеми на хората са: безработица, липса на здравно-осигурени клиенти, последните години и употребата на наркотични вещества се увеличава.

Ситуацията с общността в Аспарухово е сходна с тази в Максуда, тъй като ромите са от една и съща група – миллет. Хората имат желание да научат повече за ваксините, да чуят различни гледни точки и най-вече да говорят със ЗМ, които вече са ваксинирани и могат да споделят опита с тях . От самото начало на Кампанията най-много желаещи за ваксина срещу Ковид 19 са от Аспарухово. Джамията в Аспарухово е съдействала за Кампанията, информирала е хората чрез страницата във ФБ и е призовавала  за важността от ваксини срещу Ковид 19. Най-много изнесени мобилни кабинети и екипи за ваксинация от РЗИ са организирани имено в Аспарухово. Институциите в квартала също съдействаха на ЗМ и кампанията премина при добър интерес от страна на хората и при осигурени добри условия. ЗМ съдействат не само за осигуряване на мобилен екип от РЗИ, който идва в Аспарухово да прави ваксини, но осигуряват и консултации по здравни въпроси за тези, които имат заболявания или специфични въпроси, съдействат на всеки да получи сертификата си, придружават и успокояват притеснените.

Най-интензивна е работата в Аспарухово, не случайно там са проведени най-много консултации, раздадени са най-много информационни материали и съответно броят на ваксинираните срещу Ковид 19 със съдействието на ЗМ е най-голям.

Дейности по Кампанията

Аспарухово

Владиславово

Максуда

Консултации за ползата от ваксините и какво представляват ваксините

1700

250

590

Раздадени брошури и информационни материали

2300

950

1400

Проведени беседи с общността

3

 

4

 

 

Работни срещи с местните институции

Проведохме над 20 работни редица срещи за планиране на общи действия за по-ефективна кампания за ваксинация срещу Ковид 19 с всички ключови фигури в общността, както и с представители на местните институции. По време на срещите са разпределени ролите и задачите между НМЗМ и съответните институции, обсъдени са стратегии за съвместни действия, мобилизирани са заинтересованите институции да разпространяват информация за кампанията за ваксинация срещу Ковид 19:

Организиране на мобилни пунктове в кварталите и ваксинации в кварталите

Най-голям интерес към ваксини срещу Ковид 19 има в квартал Аспарухово, където здравния медиатор Жеман Хасан започна работа месеци преди настоящия проект и прие убеждаването на хората да се ваксинират като основна мисия. Неговият подход е да споделят личната история на семейството си. Самият той и съпругата му бяха болни, той се наложи три пъти да бъде под карантина. В последствие Жеман се ваксинира, както и членовете на семейството му и  той се превърна в пример за квартала. ЗМ проследяват всички дали са завършили ваксинацията, а ако се налага се провежда консултация със съдействието на ЗМ при специалист.

Над 350 души са ваксинирани в мобилните кабинети на РЗИ, ДКЦ-та в ромските квартали и други пунктове за ваксинации. Реално обаче ваксиниралите си в следствие на работата на ЗМ в рамките на проекта са много повече. ЗМ провеждат ежедневни срещи и консултации с хората от кварталите и някои от тях предприемат сами посещение при ОПЛ или РЗИ, а в последствие споделят със ЗМ, че са се ваксинирали. Всички преминали през мобилните кабинети в кварталите получават и промо материали – шапки, фланелки, торби, мешки/раници и други. Най-предпочитани в летния период са шапките и фанелките, мъжете предпочитат мешките, жените керамични чаши с посланията на кампанията.

Успешни подходи при работата на ЗМ:

·       личен пример, т.е. ЗМ са ваксинирани, както и техните семейства; това им дава възможност да говорят от личен опит, да споделят преживяното и ползите от ваксините;

·       ЗМ са хора, на които общността има доверие и се вслушва в информацията, която идва през тях;

·       ЗМ не отказват помощ и уважават страховете на хората – например някои хора вярват, че се поставят ваксини с изтекъл срок на годност, но ако ЗМ ги придружава за тях това е гаранция, че ще бъдат поставени годни ваксини. Поради тази причина се налага ЗМ да чакат с часове на опашки за ваксини (особено в периода 20 октомври – 10 ноември), когато имаше сериозен наплив за ваксини в кабинетите на РЗИ;

·     организиране на беседи в малки групи и дискусии по въпроси, свързани с основни страхове на хората като: дали бременните трябва да се ваксинират; защо след ваксиниране може а вдигнеш температура?; защо някои хора се разболяват въпроси че са ваксинирани срещу Ковид 19? A3 plakat 4.pdf
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net