:: Актуални обяви

О Б Я В А - здравен медиатор община Тунджа, 1 юли 2020г.

 

О  Б  Я  В Я В  А
 
процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за длъжността „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ”.
Брой свободни работни места за обявената позиция: 1  работно място;
Заетост – непълно работно време (4 часа) на допълнителен трудов договор за определен срок - 8 месеца;
 
І.Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:
A.  Основни изисквания 
- да са физически лица, дееспособни български граждани;
- да имат завършено средно образование;
- да притежават сертификат за „здравен медиатор”;
- да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 
Б. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
- да имат практически опит в работа с уязвими групи в областта на здравеопазването и социалните дейности.
- владеене на езика/ езиците на общността
 
II.Необходими документи.
Кандидатите за заемане на длъжността „здравен медиатор по проект” представят следните документи:
- Заявление до кмета на община „Тунджа” (Приложение 1)
- Документ за завършен курс „здравен медиатор”;
- Документ за завършено образование (копие);
- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;
- CVпо образец (Приложение3).
Срок и място за подаване на документите:
1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до  17.00 ч., до Председателя на Национална мрежа на здравните медиатори чрез Община “Тунджа“ в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл.“Освобождение” № 1, в срок до 15 юли 2020 г. вкл.
 
Лице за контакти:
  Екип за организация и управление на проекта:
046/ 684 -319, 684-323 – г-жа С. Иванова и г-жа Ст. Иванова 
Целият текст на обявата е в прикачения файл:


 Подбор - Тунджа.docx
 

Още в Актуални обяви:

» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net